Wszystkie wycieczki i inne atrakcje: Panometr Asisiego, Niemcy