Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób GetYourGuide wykorzystuje i przetwarza Państwa dane osobowe podczas korzystania z usług GetYourGuide, na przykład za pośrednictwem naszej witryny internetowej i aplikacji mobilnych. Informuje również o Państwa prawach dotyczących Państwa danych osobowych oraz o tym, jak mogą się Państwo z nami skontaktować.

Jeśli są Państwo mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, prosimy o zapoznanie się z punktem „Prawa mieszkańców Stanów Zjednoczonych”, aby poznać prawa, które Państwa dotyczą. Ponadto mogą Państwo zapoznać się z naszą dodatkową umową CCPA, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli są Państwo jednym z naszych partnerów handlowych, prosimy o zapoznanie się się z naszą polityką prywatności dostawców, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane w ramach naszych relacji biznesowych.

1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt poprzez powyższy adres e-mail lub kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres:

Aby zapewnić przejrzystość, wszelkie dane przetwarzane przez organizatorów atrakcji, którzy oferują swoje usługi na platformie GetYourGuide, podlegają ich odpowiednim politykom prywatności. Organizatorzy atrakcji działają jako odrębni administratorzy danych.

2. Zautomatyzowane gromadzenie danych

Kiedy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe lub aplikacje mobilne, automatycznie zbieramy określone informacje. Spośród przesyłanych przez Państwa danych poniższe dane są przechowywane odrębnie: 

 • URL wyświetlonej strony,

 • opóźnienie połączenia sieciowego,

 • data i godzina.

 • Informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputera (takie jak system operacyjny, używana przeglądarka internetowa, wersja oprogramowania/aplikacji i ustawienia językowe).

 • Informacje o kliknięciach i stronach, które zostały Państwu wyświetlone.

Wykorzystujemy te dane w następujących celach:

 • równoważenie obciążenia, tj. dystrybucja dostępu do naszej witryny wśród wielu urządzeń i zapewnienie możliwie najszybszego czasu wczytywania zasobów;

 • zabezpieczenie naszych systemów informatycznych, tj. ochrona naszych systemów przed określonymi atakami i rozpoznawanie schematów ataków;

 • zapewnienie prawidłowej obsługi naszych systemów informatycznych, m.in. w przypadku występowania błędów możliwych do wyeliminowania wyłącznie przez zapisanie adresu IP użytkownika;

 • ściganie przestępstw, unikanie zagrożeń lub wszczynanie postępowań prawnych w przypadku konkretnych poszlak świadczących o popełnieniu przestępstwa.

Państwa adres IP jest szyfrowany w celu zapewnienia poufności i jest ujawniany tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Przechowuje się go przez okres 45 dni.

Jeśli korzystają Państwo z urządzenia mobilnego, zbieramy dane identyfikujące to urządzenie, a także dane dotyczące ustawień i cech charakterystycznych Państwa urządzenia, awarii aplikacji i innej aktywności systemowej.

W tym przypadku przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 32 RODO oraz odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zabezpieczenie firmy, uniemożliwiając niewłaściwe wykorzystywanie naszej usługi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3Konto GetYourGuide

3.1 Rejestracja

Jeśli utworzą Państwo konto użytkownika GetYourGuide, mogą Państwo przekazać nam następujące dane:

 • Nazwisko/imię

 • Adres e-mail

 • Hasła

Mogą Państwo również logować się w naszej witrynie za pośrednictwem kont w serwisach Facebook, Google lub Apple. W takim przypadku w celu utworzenia konta użytkownika otrzymamy od serwisów Facebook, Google lub Apple następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko

 • Adres e-mail

 • Zdjęcie (tylko w przypadku serwisu Facebook)

 • Token uwierzytelniający

Państwa dane rejestracyjne są wymagane do konfiguracji konta użytkownika oraz do zarządzania nim. Oznacza to zawarcie z nami (bezpłatnej) umowy użytkownika, co stanowi podstawę gromadzenia przez nas powyższych danych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W celu zawarcia umowy niezbędne jest przekazanie nam powyższych danych. Nie mają Państwo jednak umownego lub pozaumownego obowiązku zawarcia umowy, a w związku z tym podania danych, o których mowa powyżej.

3.2 Listy ulubionych

Po utworzeniu konta użytkownika mają Państwo możliwość tworzenia list ulubionych obejmujących atrakcje i wycieczki, a także udostępniania tych list innym użytkownikom. W tych celach Państwa dane są przetwarzane, aby możliwe było zapewnienie Państwu odnośnych funkcji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

4. Recenzje i oceny

Nasza witryna oferuje możliwość oceny i komentowania wycieczek lub atrakcji. Po odbyciu wycieczki zarezerwowanej za pośrednictwem naszej witryny możemy Państwa poprosić o wystawienie oceny. Oczywiście wystawienie oceny jest dobrowolne. Mają Państwo możliwość przesłania recenzji anonimowo. W przypadku wystawienia oceny gromadzimy wprowadzone przez Państwa dane w celu ich przetwarzania stosownie do wykorzystanej przez Państwa funkcji oraz w celu opublikowania oceny w naszej witrynie. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć wystawioną ocenę, kontaktując się z działem obsługi klienta.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania próśb o wystawienie oceny, klikając link rezygnacji z subskrypcji w każdym e-mailu z prośbą o wystawienie oceny. Jeśli posiadają Państwo konto, mogą Państwo także to zrobić w swoim profilu, w sekcji Ustawienia -> Powiadomienia. W przeciwnym razie mogą Państwo również wysłać nam wiadomość, korzystając z linku https://www.getyourguide.pl/contact/.

Przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach jest prowadzone w celu zabezpieczenia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dostarczanie naszym użytkownikom jak najwięcej informacji na temat oferowanych wycieczek. Oceny wystawiane przez użytkowników leżą również w interesie wszystkich użytkowników witryny. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Obsługa klienta

5.1 Przetwarzanie zapytań

Jeśli skontaktują się Państwo z naszym zespołem obsługi klienta lub skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem innych środków, takich jak nasze kanały w mediach społecznościowych, Państwa prośba zostanie przetworzona przez nasz podmiot przetwarzający, GetYourGuide Global Services GmbH.

Na potrzeby przetwarzania takich zapytań nasza firma lub spółka GetYourGuide Global Services GmbH wykorzystuje systemy dostarczane przez podmiot Zendesk Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zendesk posiada certyfikację programu Privacy Shield Framework UE–USA oraz Privacy Shield Framework Szwajcaria–USA, które są zarządzane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Gwarantuje to, że przesyłane dane są traktowane z poziomem ochrony zgodnym z wymogami UE w zakresie ochrony danych. Dodatkowo my lub GetYourGuide Global Services GmbH korzystamy z usług firmy Chatbotize sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, oferującej zautomatyzowanego chatbota, który pomaga w zarządzaniu zapytaniami klientów i odpowiadaniu na nie.

Na potrzeby przetwarzania zapytań przekazywanych za pośrednictwem naszych kanałów w mediach społecznościowych oraz zarządzania tymi zapytaniami nasza firma lub spółka GetYourGuide Global Services GmbH wykorzystuje również usługi podmiotu NICE Ltd z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie.

5.2. Doskonalenie obsługi klienta

Mając na celu nieustanne doskonalenie świadczonej obsługi klienta, analizujemy przesyłane nam zapytania w oparciu o określone parametry i słowa kluczowe. Co do zasady nie prowadzimy analizy na podstawie danych osobowych, jednak nie można wykluczyć, że w pojedynczych przypadkach dane osobowe mogą również być przetwarzane w tym kontekście. Wymagane w tym zakresie przetwarzanie służy realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także interesu naszych klientów, jakim jest nieustanne doskonalenie świadczonej obsługi klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Do oceny zapytań wykorzystujemy systemy dostawców Chattermill Analytics Limited (Wielka Brytania) oraz platformy analizy biznesowej Looker dostarczanej przez firmę Google, Ltd. (Irlandia).

 

5.3. Tłumaczenia

W niektórych przypadkach istnieje konieczność przetłumaczenia nadsyłanych zapytań na określony język. Może to wymagać przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci świadczenia obsługi klienta na szczeblu międzynarodowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu korzystamy z usług DeepL SE i Open AI, Inc. Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Unbabel umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

5.4. Rejestrowanie i ocena rozmów telefonicznych

Rozmowy telefoniczne są rejestrowane i poddawane analizie wyłącznie w przypadku, gdy uprzednio wyrazili na to Państwo zgodę. Te dane są wykorzystywane wyłącznie w celach doskonalenia świadczonej obsługi klienta. Nagrania są usuwane po upływie trzech miesięcy. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem jednego z kanałów kontaktowych wymienionych w niniejszej polityce prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy przed jej wycofaniem.

6. Dostawcy usług technicznych

Wykorzystujemy rozwiązania dostawców usług technicznych na potrzeby hostingu witryny, a także określone usługi niezbędne do funkcjonowania witryny. W związku z tym przetwarzanie danych odbywa się na serwerach tych usługodawców. Usługodawcy, o których mowa powyżej, przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi wyraźnymi wytycznymi i mają obowiązek zagwarantowania dostatecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. W tym kontekście nasi usługodawcy pełnią rolę tzw. podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO.

6.1. Hosting witryny

W celach hostingu naszej witryny korzystamy z usług podmiotu Amazon Web Services EMEA S.a.r.l. („AWS”) z siedzibą w Luksemburgu. W związku z tym podczas korzystania przez Państwa z naszej witryny lub przekazywania danych osobowych są one przetwarzane na serwerach AWS. Korzystamy wyłącznie z serwerów znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej. Na potrzeby zdalnej konserwacji oraz uwzględnienia podobnych konstelacji produktów zawarliśmy z firmą AWS umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.7.2. System obsługi poczty elektronicznej

W celu przesyłania wiadomości e-mail wykorzystujemy usługę Sendgrid podmiotu Twilio Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Twilio”). Twilio posiada certyfikację programu Data Privacy Framework UE–USA, brytyjskiego rozszerzenia programu Data Privacy Framework UE–USA, a także Data Privacy Framework Szwajcaria–USA wydaną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

7. Biuletyn

Nasza witryna umożliwia Państwu subskrypcję naszego biuletynu. Za pośrednictwem biuletynu pragniemy przesyłać Państwu informacje dotyczące ofert, wycieczek, atrakcji lub specjalnych promocji w możliwie najbardziej spersonalizowanym zakresie. W związku z tym poprzez subskrypcję biuletynu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa adresu e-mail w celach wysyłki biuletynu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji biuletynu. W tym celu mogą Państwo skorzystać z odnośnika do rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdej wiadomości e-mail lub przesłać nam wiadomość, korzystając z odnośnika https://www.getyourguide.pl/contact/. W celu weryfikacji podanego adresu e-mail początkowo otrzymają Państwo wiadomość rejestracyjną, którą należy potwierdzić, klikając odpowiedni odnośnik (potwierdzenie). W przypadku subskrypcji biuletynu nasza firma przechowuje Państwa adres IP oraz datę i godzinę dokonania subskrypcji. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu wykazania, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny dotyczący wykazania wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 7 ust. 1 RODO).

W przypadku dokonania rezerwacji wycieczki za pośrednictwem naszej witryny lub utworzenia konta GetYourGuide będziemy przesyłać Państwu biuletyn na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego promocji usług podobnych do dokonanych rezerwacji lub konta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG)), chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec tego sposobu wykorzystywania danych. W przypadku wykorzystywania plików cookie na potrzeby personalizacji biuletynu zwrócimy się do Państwa z prośbą o wyrażenie osobnej zgody.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw w dowolnym momencie – nawet na etapie rejestracji – odznaczając odpowiednie pole wyboru lub klikając odnośnik służący do rezygnacji z subskrypcji zawarty w odnośnych wiadomościach e-mail. Ponadto, jeśli posiadają Państwo konto, mogą Państwo zasubskrybować lub zrezygnować z subskrypcji różnych kanałów komunikacji w swoim profilu, w sekcji Ustawienia -> Powiadomienia.

W celu wysyłki biuletynu i personalizacji prezentowanych treści korzystamy z usług dostawcy Braze Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Braze”). Braze posiada certyfikację programu Data Privacy Framework UE–USA, brytyjskiego rozszerzenia programu Data Privacy Framework UE–USA, a także Data Privacy Framework Szwajcaria–USA wydaną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

8. Rezerwacje i płatności

8.1. Rezerwacje

W przypadku rezerwacji wycieczki, atrakcji lub podobnego produktu za pośrednictwem naszej witryny gromadzimy dane osobowe niezbędne do realizacji wycieczki. Zwykle są to następujące dane: Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, liczba uczestników, data i godzina. W zależności od rodzaju zarezerwowanej atrakcji może również być konieczne pozyskanie dalszych informacji, np. numeru lotu lub wieku uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W niezbędnym zakresie przekażemy Państwa dane organizatorowi odpowiedzialnemu za daną wycieczkę lub atrakcję, który jako niezależny administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w sposób określony w swojej polityce prywatności. W przypadku konieczności przekazania danych do państwa trzeciego nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podstawą prawną przetwarzania jest art. 49 ust. 2 lit. b) i c) RODO. 

Jeśli dokonują Państwo rezerwacji za pośrednictwem stron partnerskich, zostaną Państwo przekierowani na stronę GetYourGuide w celu podania swoich danych osobowych i zakończenia procesu rezerwacji, jak opisano powyżej. Na niektórych stronach partnerskich Państwa dane są gromadzone przez organizatora jako odrębnego administratora danych, zgodnie z jego polityką prywatności, a my otrzymujemy od niego dane niezbędne do dokonania rezerwacji.

Na innych witrynach internetowych, które nawiązały z nami współpracę w celu zintegrowania ofert rezerwacji bezpośrednio na własnej stronie internetowej, zarówno organizator, jak i GetYourGuide działają jako odrębni administratorzy danych w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Mają Państwo możliwość udostępnienia szczegółów rezerwacji innym uczestnikom, podając adres e-mail, na który GetYourGuide może wysłać im potwierdzenie rezerwacji i ważne komunikaty związane z rezerwacją. Jeśli się na to Państwo zdecydują, Państwa obowiązkiem jest uzyskanie zgody uczestnika na udostępnienie jego adresu e-mail GetYourGuide.

8.2. Potwierdzenia rezerwacji

Aby zapewnić Państwu aktualne informacje na temat rezerwacji, będziemy wysyłać Państwu potwierdzenia rezerwacji, a także przypomnienia i aktualizacje dotyczące nadchodzących rezerwacji (np. zmienione godziny lub miejsca zbiórek), aby zapewnić Państwu wszystkie informacje potrzebne do uczestnictwa w zarezerwowanych usługach. Potwierdzenia rezerwacji są wysyłane na Państwa adres e-mail i/lub SMS-em na numer telefonu podany podczas procesu rezerwacji i/lub poprzez powiadomienia push z aplikacji GetYourGuide. Jeśli mają Państwo konto, mogą Państwo wybrać bardziej szczegółowe opcje dotyczące sposobu powiadamiania w swoim profilu, w sekcji Ustawienia -> Powiadomienia.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc udostępnić Państwu te funkcje naszego serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

8.3. Płatności

Mogą Państwo opłacić swoją rezerwację na różne sposoby. W tym kontekście nasza firma będzie przetwarzać dane niezbędne w każdym przypadku, w zależności od wybranej metody płatności. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych poniżej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jako warunek niezbędny do skorzystania z wybranej metody płatności.

8.3.1. Płatności dokonywane za pomocą kart kredytowych

W celu przetwarzania płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych korzystamy z rozwiązań usługodawcy Adyen N.V. („Adyen”) z siedzibą w Holandii. Dane udostępnione na etapie dokonywania płatności zostaną przekazane przez firmę Adyen odpowiednim bankom lub instytucjom finansowym w celu realizacji płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych nasza firma otrzyma jedynie informację o pomyślnej realizacji płatności lub o jej niedokonaniu oraz pierwszą i 4 ostatnie cyfry numeru karty kredytowej. Nie poznamy zatem całego numeru Państwa karty kredytowej.

W celu przetwarzania płatności kartą kredytową korzystamy również z usług Primer API Limited z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, jako usługi aranżacji płatności, która automatycznie przekierowuje żądanie płatności do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

8.3.2. Płatności dokonywane za pośrednictwem systemu PayPal

Jeżeli posiadają Państwo konto w systemie PayPal, mogą Państwo również skorzystać z tego systemu w celu dokonania płatności. W tym przypadku nasza firma otrzyma od systemu PayPal nie tylko informacje o realizacji płatności, ale również adres e-mail oraz adres użyty do rejestracji w tym systemie.

8.3.3. Płatności dokonywane po otrzymaniu faktury

W przypadku płatności dokonywanych po otrzymaniu faktury zakupu nasza firma przekaże Państwa dane osobowe podmiotowi Klarna Bank AB (publ) z siedzibą w Szwecji („Klarna”). Klarna będzie przetwarzać dane w pierwszej kolejności w celu oceny kredytowej, a następnie, w razie konieczności, w celu realizacji płatności.

8.4. Obciążenia zwrotne

W przypadku obciążeń zwrotnych korzystamy z usług podmiotu Global Merchant Risk Technologies, prowadzącego działalność pod nazwą handlową The Chargeback Company (Chargebacks911) z siedzibą w Irlandii, w celu realizacji obciążenia zwrotnego na rzecz GetYourGuide. W tym celu udostępniamy Chargebacks911 Państwa dane rezerwacji, w tym przechowywane ograniczone informacje o płatności (pierwsza i 4 ostatnie cyfry Państwa karty kredytowej). Chargebacks911 zrealizuje obciążenie zwrotne we współpracy z Państwa bankiem, systemem Paypal lub firmą Ayden. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest skuteczna realizacja obciążeń zwrotnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8.5. Ubezpieczenie od anulowania rezerwacji

Jeśli odwiedzą Państwo naszą witrynę z niektórych regionów, będą mogli Państwo również zarezerwować atrakcje z rozszerzonym prawem do anulowania w ramach ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest Państwu przez firmę Companjon Admin GmbH z siedzibą pod adresem c/o Wilhelm Rechtsanwälte Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Reichsstraße 43, 40217 Düsseldorf. Jeśli zarezerwują Państwo tę opcję, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 para. 1 lit. b) RODO.

W odniesieniu do przetwarzania danych związanych z oferowaniem tych ubezpieczeń na stronie internetowej GetYourGuide firmy GetYourGuide i Companjon Admin GmbH działają jako wspólni administratorzy danych. W odniesieniu do przetwarzania danych bezpośrednio związanych z umową ubezpieczenia (takich jak kwalifikacja, proces podejmowania decyzji, przetwarzanie roszczeń itp.) firma Companjon Admin GmbH działa jako niezależny administrator danych.

Mogą Państwo skorzystać z przepisów dotyczących podmiotów danych wobec GetYourGuide lub Companjon, a my zapewnimy, że wniosek ten zostanie przekazany stronie odpowiedzialnej. 

9. Zapobieganie nadużyciom

W celu ochrony naszej firmy oraz dostawców oferowanych atrakcji przed nieuczciwymi praktykami rezerwacyjnymi dokonujemy oceny danych przekazywanych przez klientów na etapie rezerwacji, w tym danych technicznych przesyłanych przez ich urządzenia, w zakresie niezbędnym do ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz interesu dostawców atrakcji, jakim jest zapewnienie rzetelnych rezerwacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W tym celu korzystamy z usług dostawców Sift Science, Inc. (Stany Zjednoczone), Adyen N.V. (Holandia) oraz Ethoca Inc. (Kanada). W związku z tym zawarliśmy z firmą Sift Science, Inc. umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. W odniesieniu do Kanady Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO na potrzeby przetwarzania danych przez organizacje należące do sektora prywatnego.

10. Ochrona przed botami

W celu ochrony przed działaniem botów i podobnych technologii korzystamy z usługi Cheq dostarczanej przez podmiot CHEQ AI Technologies Ltd. z siedzibą w Izraelu („Cheq”). Cheq wykorzystuje dane automatycznie przekazywane przez Państwa urządzenie w celu ustalenia prawdopodobieństwa przesłania żądania przez człowieka. Nie jest z tym związane dalsze przechowywanie danych. Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 32 RODO oraz odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zabezpieczenie firmy, uniemożliwiając niewłaściwe wykorzystywanie naszej usługi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W odniesieniu do Izraela Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO.

11. Pliki cookie i inne technologie śledzenia online

Używamy tak zwanych „plików cookie” i innych technologii śledzenia online, aby oferować określone funkcje naszej witryny internetowej, optymalizować korzystanie z naszej witryny internetowej i naszych aplikacji lub w celu realizacji naszej strategii marketingowej i reklamowej.

Wykorzystujemy w szczególności następujące pliki cookie i technologie śledzenia (chyba że w dowolnej innej części niniejszej polityki prywatności lub oświadczeniu o wyrażeniu zgody na stosowanie plików cookie wymieniono inne rodzaje wykorzystywanych plików cookie):

 • Sesyjne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do przechowywania określonych danych technicznych podczas Państwa wizyty na naszej witrynie, np. do ustalenia aktualnego zalogowania na witrynie.

 • Trwałe pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do przechowywania danych po zamknięciu danej sesji przeglądarki, o ile wyrażą na to Państwo zgodę.

 • Sygnały nawigacyjne (takie jak tagi lub piksele śledzące): można ich używać do pobierania informacji z Państwa urządzenia, takich jak typ urządzenia lub system operacyjny, adres IP i czas wizyty. Służą również do przesyłania i odczytywania plików cookie w Państwa przeglądarce lub do wyzwalania umieszczenia pliku cookie

 • Skrypty: to małe programy komputerowe osadzone na naszych stronach internetowych, które obsługują różne funkcje (funkcje bezpieczeństwa, funkcje interaktywne itp.). Można je również wykorzystywać do celów analitycznych lub reklamowych. Skrypt może na przykład zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, takie jak odwiedzane strony lub wyszukiwane informacje.

 • Śledzące adresy URL: są to linki zawierające unikalny identyfikator, służące do śledzenia, która witryna przekierowała Państwa do naszej witryny lub aplikacji.

 • Zestawy SDK (Software Development Kit) są częścią kodu źródłowego naszej aplikacji i w przeciwieństwie do plików cookie przeglądarki dane SDK są przechowywane w pamięci aplikacji. Są one wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z aplikacji, wysyłania spersonalizowanych powiadomień push lub umożliwienia aplikacji udostępniania danych stronom trzecim. W tym celu rejestrują unikalne identyfikatory powiązane z Państwa urządzeniem, takie jak identyfikator urządzenia i adres IP, a także Państwa aktywność w aplikacji i lokalizację sieciową.

Dzielimy pliki cookie i inne technologie śledzenia na następujące kategorie: 

 • Technologie niezbędne: Są to technologie wymagane do działania naszych witryn internetowych i aplikacji i muszą być włączone, aby można było korzystać z naszych usług.

 • Technologie analityczne: mierzą i śledzą sposób korzystania z naszej witryny internetowej i aplikacji. Używamy tych informacji w celu ulepszania naszej witryny internetowej, aplikacji i usług.

 • Technologie marketingowe: Są wykorzystywane przez GetYourGuide i innych zaufanych partnerów do gromadzenia informacji o podróżach użytkowników zarówno na witrynie internetowej, jak i w aplikacji, w celu dostarczania odpowiednich sponsorowanych treści na temat naszych produktów oraz realizacji naszej strategii marketingowej i reklamowej.

Bardziej szczegółowe informacje na temat każdej kategorii oraz możliwość wyrażenia lub wycofania zgody na korzystanie z technologii analitycznych lub marketingowych można znaleźć, korzystając z linku „Pliki cookie i preferencje marketingowe” w stopce naszej witryny lub w sekcji „Preferencje prywatności” w menu aplikacji.

To narzędzie umożliwia aktywację lub dezaktywację plików cookie, technologii śledzących, zestawów SDK i innych technologii używanych na naszej witrynie internetowej i w aplikacjach GetYourGuide. Mogą Państwo przechodzić między różnymi grupami technologii i znaleźć szczegółowe informacje na temat każdej z nich, a także więcej informacji na temat stron trzecich, którym GetYourGuide może udostępniać Państwa dane. Mogą Państwo włączyć lub wyłączyć każdą z kategorii z osobna. 

Państwa preferencje zostaną zapamiętane na różnych urządzeniach i platformach (witryna internetowa i aplikacje): gdy na przykład zaakceptują Państwo lub odrzucą wszystkie opcjonalne technologie śledzenia za pomocą tego narzędzia podczas nawigacji po witrynie internetowej, Państwa wybór zostanie zapamiętany za pośrednictwem unikalnego identyfikatora, a opcjonalne technologie śledzenia zostaną automatycznie włączone lub wyłączone, gdy uruchomią Państwo aplikację GetYourGuide. Podstawą prawną wykorzystywania tych plików cookie jest § 15 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG) lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim są one niezbędne do korzystania z naszej witryny oraz wybranych przez Państwa funkcji. W przeciwnym razie wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie śledzenia (opisane poniżej) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, korzystając z naszego menedżera zgód.

12. Badania klientów i nagrania ścieżki gości

12.1. Ankietowanie klientów i panele badawcze

My lub współpracujące z nami agencje badawcze mogą zapraszać Państwa do udziału w moderowanych lub niemoderowanych panelach badawczych. Mogą Państwo być zarówno klientami GetYourGuide, jak i zewnętrznymi uczestnikami rekrutowanymi niezależnie przez agencję. Udział w sesjach i nagrania wideo z tych sesji są zawsze wykonywane na podstawie Państwa wyraźnej zgody, którą zbieramy na piśmie przed rozpoczęciem badań. Agencje badawcze, z którymi możemy współpracować to: Respondent, Inc. firma z siedzibą w USA (ich politykę prywatności znajdą Państwo tutaj), Userlytics, firma z siedzibą w USA (ich politykę prywatności znajdą Państwo tutaj), Lookback Group Inc. firma z siedzibą w USA (ich politykę prywatności znajdą Państwo tutaj). Te agencje badawcze działają jako administratorzy danych. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w badaniach w oparciu o nasz uzasadniony interes i nie zwracamy się do Państwa w przypadku rezygnacji z e-maili marketingowych.

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, może Państwu zostać wyświetlone okienko z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących produktów i funkcji GetYourGuide. Odpowiedzi zbieramy w formie zbiorczej i nie są one powiązane personalnie z użytkownikiem. Jest to całkowicie opcjonalne i wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas tych odpowiedzi, jeśli zdecydują się Państwo odpowiedzieć na te pytania.

12.2. Nagrania ścieżki gości

Korzystamy z usług tworzenia map cieplnych firmy Hotjar Ltd z siedzibą w Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Usługi tworzenia map cieplnych służą do wyświetlania i rejestrowania obszarów strony, w których odwiedzający najczęściej poruszają myszą lub klikają. Dzięki temu wiemy, gdzie znajdują się interesujące użytkowników miejsca, co pozwala na ulepszenie naszej witryny internetowej i naszych usług. Nagrywanie odbywa się tylko na niektórych stronach i dla określonej dziennej liczby losowych sesji odwiedzających. Nagranie przechowywane jest przez 365 dni, a następnie automatycznie usuwane. Przetwarzamy te dane na podstawie zgody. Hotjar respektuje ogólne żądania „Nie śledź”. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tego prawa, dostęp do informacji o rezygnacji z Hotjar można uzyskać tutaj.

13. Usługi marketingu i remarketingu

13.1. Ocena reklam wyświetlanych na witrynie oraz w mediach społecznościowych

Do obsługi reklam zamieszczanych w mediach społecznościowych korzystamy z usługi firmy Smartly.io Solutions Oy z siedzibą w Finlandii w celu analizy skuteczności reklam naszej firmy.  

13.2. Usługi firmy Google

Korzystamy z usług firmy Google Ireland Limited, Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlandia („Google”) opisanych poniżej.

Google może przetwarzać niektóre dane osobowe w USA za pośrednictwem podmiotu Google LLC, który posiada certyfikację programu Data Privacy Framework UE–USA, a Google Ireland Limited opiera się na tym programie przy przekazywaniu danych osobowych pochodzących z EOG do USA.

Podstawowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

Firma Google umożliwia również konfigurację następujących ustawień: 

Można też skorzystać z przeglądarki, aby wyłączyć spersonalizowane reklamy: ( http://optout.networkadvertising.org/?c=1)

13.2.1 Google Analytics 360

Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody wykorzystujemy Google Analytics 360, usługę analizy danych internetowych. Google Analytics 360 gromadzi Państwa pseudonimizowane dane dotyczące korzystania z naszej witryny, w tym skróconego adresu IP, oraz wykorzystuje pliki cookie. Dane te są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Firma Google wykorzystuje te informacje w celu oceny sposobu korzystania z witryny i aplikacji, generowania raportów dotyczących aktywności na witrynie i w aplikacji oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności na witrynie i korzystania z internetu. Firma Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli te podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. 

Państwa dane są przechowywane przez Google Analytics przez okres maksymalnie 26 miesięcy. Po upływie tego terminu dane są usuwane i przechowywane są wyłącznie zbiorcze dane statystyczne.

Podstawą prawną wykorzystywania narzędzia Google Analytics jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie i wyłączyć narzędzie Google Analytics za pomocą dodatku zainstalowanego w swojej przeglądarce. Można go pobrać tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Mogą Państwo również wycofać udzieloną zgodę na zasadach opisanych tutaj: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out. Ponadto mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę, korzystając z naszego menedżera zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

13.2.2. Google Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads and Search Ads 360

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, korzystamy z produktów reklamowych firmy Google. Uzywamy plików cookie, tagów klienta, technologii serwer-serwer i zestawów SDK do rejestracji i udostępniania zachowania użytkownika podczas korzystania z naszej witryny i aplikacji w celu wyświetlania reklam naszych produktów dostosowanych do zainteresowań użytkownika na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google. Dotyczy to między innymi wyszukiwarki Google, serwisu Youtube oraz innych witryn prowadzonych przez Google oraz jej spółki zależne, a także witryn prowadzonych przez partnerów reklamowych Google. Odnośne informacje, takie jak zaszyfrowane (hashowane) identyfikatory i aktywność przeglądania, są przekazywane firmie Google oraz jej partnerom. Dodatkowe przetwarzanie danych jest prowadzone wyłącznie na podstawie Państwa zgody na powiązanie historii wyszukiwania w serwisie Google z Państwa kontem Google oraz wykorzystywanie informacji z Państwa konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w sieci. W takim przypadku Google wykorzystuje Państwa dane w połączeniu z narzędziem Google Analytics w celu tworzenia i określania list grup docelowych na potrzeby remarketingu. W tym celu Google tymczasowo łączy Państwa dane osobowe z danymi pozyskanymi przez Google Analytics na potrzeby opracowania grup docelowych.

Podstawą prawną wykorzystywania tych usług jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę, korzystając z naszego menedżera zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem. Ponadto pliki cookie stosowane w celach remarketingu są automatycznie usuwane, gdy nie są już potrzebne do realizacji celów, w których były gromadzone lub wykorzystywane zgodnie z treścią powyższych akapitów.

13.3. Usługi firmy Meta (Facebook, Instagram)

Korzystamy z usług podmiotu Meta Platforms Ireland Limited („Meta”), o których mowa poniżej. Należy pamiętać, że może to prowadzić do przetwarzania danych również przez podmiot Meta Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Meta Platforms, Inc. („Meta”) posiada certyfikację programu Data Privacy Framework UE–USA oraz Data Privacy Framework Szwajcaria–USA wydaną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Podstawowe informacje na temat dalszego przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych przez Meta oraz możliwości konfiguracji ustawień Meta w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności serwisu Meta dostępnej pod adresem  https://www.facebook.com/privacy/explanation.

13.3.1. Piksel Meta i serwer–serwer

Udostępniamy firmie Meta dane dotyczące niektórych Państwa interakcji z GetYourGuide, aby wyświetlać Państwu lepiej dopasowane reklamy lub pomóc w znalezieniu podobnych odbiorców. Państwa udostępnione dane pomagają nam również monitorować i analizować nasze sukcesy marketingowe w celu optymalizacji skuteczności reklam. GetYourGuide i Meta są współadministratorami tej technologii i podlegają postanowieniom umowy o współpracy.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, na naszej witrynie internetowej i w aplikacji używany jest Piksel Meta i połączenie serwer–serwer w celu przesyłania danych do Meta. Rejestrujemy, kiedy wykonują Państwo określone działania na naszej witrynie internetowej i w aplikacjach, a także dane dotyczące użytkowania (takie jak adres URL, adres URL strony odsyłającej, adres IP, charakterystyka urządzenia i przeglądarki oraz sygnatura czasowa) i przekazujemy te dane do Meta z zaszyfrowanymi identyfikatorami. Jeśli jest dostępny, przesyłany jest Państwa identyfikator Facebook. Meta wykorzystuje te informacje w celu poznania wyświetlonych reklam, pomiaru skuteczności określonych reklam i przedstawiania nam informacji na ten temat w formie zbiorczej. Jeżeli posiadają Państwo konto w serwisie Facebook i są Państwo w nim zalogowani, Facebook będzie wyświetlał Państwu spersonalizowane, ukierunkowane reklamy na podstawie przekazywanych danych. Dane użytkowników nieposiadających konta w serwisie Facebook lub Instagram są odrzucane przez Meta bez ich wykorzystania. 

Wykorzystujemy piksel serwisu Facebook na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, korzystając z naszego menedżera zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

Wraz z Meta Platforms, Inc. jesteśmy współadministratorami w zakresie takiego przekazywania danych do serwisu Facebook. Naszą umowę o tej wspólnej kontroli można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  Podstawą prawną tego procesu jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, odrzucając Technologie marketingowe w naszym menedżerze zgód.

13.3.2. TikTok 

Korzystamy z usług TikTok Technology Limited, aby wyświetlać odpowiednie reklamy oparte na zainteresowaniach. Państwa dane, które są przekazywane do TikTok, pomagają nam również monitorować i analizować sukces naszych działań marketingowych. Podstawą prawną takiego działania jest wyrażona zgoda. Centra danych znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwie, Malezji i Singapurze. Niektóre podmioty w grupie korporacyjnej TikTok mają ograniczony zdalny dostęp do danych osobowych, w tym podmioty z Chin. Chiny są krajem, który – zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 – nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, a TikTok opiera się na standardowych klauzulach umownych dla tego międzynarodowego transferu danych. W tym miejscu mogą Państwo przeczytać więcej o szczegółach globalnego przesyłania danych TikTok.

Podstawowe informacje na temat dalszego przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych przez TikTok oraz możliwości konfiguracji ustawień TikTok w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en#info-collected.

13.4. Inne usługi remarketingowe i sieci afiliacyjne

Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody wykorzystujemy w naszej witrynie również poniższe usługi remarketingu. W każdym przypadku Państwa zachowanie podczas korzystania z witryny jest analizowane za pomocą plików cookie. Dostawcy wykorzystują te informacje w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na stronach podmiotów trzecich. 

 • Usługa remarketingu świadczona przez Criteo S.A. z siedzibą we Francji („Criteo”). Criteo prezentuje spersonalizowane reklamy na stronach internetowych należących do sieci Criteo.

 • Usługi remarketingu świadczone przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Irlandii („Microsoft”). Microsoft wykorzystuje informacje pozyskane za pomocą plików cookie w celu prezentacji spersonalizowanych reklam za pośrednictwem wyszukiwarki Bing oraz wyświetlania Państwu reklam na stronach podmiotów trzecich.  

 • Usługa remarketingu świadczona przez Snap Group Limited z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie („Snapchat”). Snapchat wykorzystuje informacje pozyskane za pomocą plików cookie w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

 • Usługi sieci afiliacyjnych świadczone przez AWIN AG, Eichhornstraße 3 10785 Berlin

 • Usługi sieci afiliacyjnych świadczone przez Conversant Europe Ltd. 1st Floor, 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London W12 7FR, Zjednoczone Królestwo

 • Usługi sieci afiliacyjnych świadczone przez Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 26, 80331 Monachium, Niemcy

Wykorzystujemy te usługi na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, korzystając z naszego menedżera zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

14. Zintegrowane treści podmiotów trzecich

Nasza witryna obejmuje również zintegrowane treści podmiotów trzecich. Treści te są wczytywane z serwerów odnośnych dostawców, aby Państwa urządzenie końcowe przekazywało określone technicznie niezbędne dane zewnętrznemu dostawcy. Nie można wykluczyć w szczególności możliwości rejestracji Państwa adresu IP przez tych dostawców. W zakresie, w jakim przetwarzane są dane osobowe, przetwarzanie jest prowadzone na podstawie polityki prywatności odnośnych dostawców zewnętrznych. Integracja ich treści wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dostarczania naszym użytkownikom odpowiednich treści i funkcji oraz możliwości ekonomicznego prowadzenia naszej witryny (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności nasza witryna obejmuje następujące treści podmiotów trzecich:

 • Contentstack

Posiadamy zintegrowane treści pochodzące z sieci dostarczania zawartości Contentstack należącej do firmy Contentstack LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Contentstack LLC umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych przez Contentstack LLC, prosimy o odwiedzenie strony internetowej: https://www.contentstack.com/privacy

15. Media społecznościowe

15.1 Facebook

Serwis Facebook jest obsługiwany przez Meta Platforms Ireland Limited , Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia. („Facebook”). Facebook gromadzi Państwa dane osobowe w przypadku odwiedzenia lub polubienia naszej strony w serwisie Facebook jako jego zarejestrowany użytkownik. Nawet jeżeli nie są Państwo zarejestrowani w serwisie Facebook i odwiedzą Państwo naszą stronę w tym serwisie, Meta może gromadzić pseudonimizowane dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi danych firmy Meta pod https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. W polityce serwisu dotyczącej ochrony danych można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji konta w serwisie Facebook.

Państwa dane osobowe mogą również być udostępniane innym spółkom związanym z serwisem Facebook. Może to obejmować przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych oraz innych państw trzecich. Meta Platforms, Inc. („Meta”) posiada certyfikację programu Data Privacy Framework UE–USA oraz Data Privacy Framework Szwajcaria–USA wydaną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Ponadto, w ramach prowadzenia strony naszej firmy w serwisie Facebook, ponosimy wspólną odpowiedzialność z firmą Meta za przetwarzanie informacji pochodzących ze strony. Na podstawie informacji pochodzących ze strony Meta analizuje zachowanie użytkowników na naszej stronie w serwisie Facebook i przekazuje nam te informacje w formie nieumożliwiającej identyfikacji konkretnych osób. W tym celu zawarliśmy z firmą Meta Ireland umowę o wspólnej ochronie danych, z którą mogą się Państwo zapoznać, korzystając z poniższego odnośnika: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. W ramach zawartej umowy Meta zobowiązuje się między innymi do przyjęcia głównej odpowiedzialności za przetwarzanie informacji pochodzących ze strony zgodnie z przepisami RODO oraz do wypełniania wszystkich obowiązków na podstawie RODO w odniesieniu do przetwarzania tych informacji.

15.2 Instagram

Nasza strona w serwisie Instagram jest dostępna pod adresem: https://www.instagram.com/GetYourGuide/ 

Serwis Instagram jest obsługiwany przez Meta Platforms Ireland Limited , Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia („Meta”). Polityka prywatności serwisu Instagram została udostępniona pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875. W powyższym dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji konta w serwisie.

Państwa dane osobowe mogą również być udostępniane innym spółkom związanym z firmą Meta. Może to obejmować przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych oraz innych państw trzecich. Meta posiada certyfikację programu Data Privacy Framework UE–USA oraz Data Privacy Framework Szwajcaria–USA wydaną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Ponadto, w ramach prowadzenia strony naszej firmy w serwisie Instagram, ponosimy wspólną odpowiedzialność z firmą Meta za przetwarzanie informacji pochodzących ze strony. Na podstawie informacji pochodzących z serwisu Instagram Meta analizuje zachowanie użytkowników na naszej stronie w serwisie Instagram i przekazuje nam te informacje w formie nieumożliwiającej identyfikacji konkretnych osób. W tym celu zawarliśmy z firmą Meta umowę o wspólnej ochronie danych, z którą mogą się Państwo zapoznać, korzystając z poniższego odnośnika: https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. W ramach zawartej umowy Facebook zobowiązuje się między innymi do przyjęcia głównej odpowiedzialności za przetwarzanie informacji pochodzących z serwisu Instagram zgodnie z przepisami RODO oraz do wypełniania wszystkich obowiązków na podstawie RODO w odniesieniu do przetwarzania tych informacji.

15,3 X (Twitter)

Nasze konto w serwisie X można znaleźć pod adresem: https://x.com/GetYourGuide/

Serwis X jest prowadzony przez firmę Twitter International Unlimited Company z siedzibą pod adresem One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlandia („Twitter”). Polityka prywatności firmy Twitter jest dostępna pod adresem: https://x.com/en/privacy. W powyższym dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji konta w serwisie Twitter.  

Należy zwrócić uwagę, że firma Twitter przekazuje dane osobowe również państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w odniesieniu do których nie istnieją decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. W zakresie wspomnianego przekazywania danych Twitter stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Nasza firma wykorzystuje również funkcję Twitter Analytics. W ramach tej funkcji otrzymujemy od firmy Twitter International dane dotyczące użytkowania naszego konta, niebędące danymi osobowymi. Te informacje umożliwiają nam analizę i optymalizację skuteczności naszych działań w serwisie Twitter. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji działań prowadzonych w serwisie Twitter (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

15.4 Pinterest

Naszą stronę w serwisie Pinterest można znaleźć pod adresem: https://www.pinterest.com/GetYourGuide/ 

Serwis Pinterest jest prowadzony przez firmę Pinterest Europe Ltd z siedzibą pod adresem Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”). Polityka prywatności serwisu Pinterest jest dostępna pod adresem: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Należy zwrócić uwagę, że Pinterest przekazuje dane osobowe również państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w odniesieniu do których nie istnieją decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. W zakresie powyższego przekazywania danych Pinterest zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków ochrony danych, w tym poprzez przyjęcie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Pinterest. 

Otrzymujemy również informacje i dane analityczne od serwisu Pinterest, niebędące danymi osobowymi, dotyczące użytkowania naszego konta. Te informacje umożliwiają nam analizę i optymalizację skuteczności naszych działań w serwisie Pinterest. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji działań prowadzonych w serwisie Pinterest (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

15.5 YouTube

Naszą stronę w serwisie YouTube można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/GetYourGuide/ 

Serwis YouTube jest prowadzony przez firmę Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Polityka prywatności firmy Google Ireland jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en. W powyższym dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji konta Google. Należy pamiętać, że konto Google może być używane do korzystania z różnych usług firmy Google (np. Gmail, YouTube, wyszukiwarka Google), a firma Google Ireland może łączyć dane osobowe związane z używanymi usługami firmy Google stosownie do ustawień Państwa konta Google.

Otrzymujemy również informacje i dane analityczne od firmy Google, niebędące danymi osobowymi, dotyczące użytkowania naszego konta oraz interakcji użytkowników z naszymi materiałami wideo. Te informacje umożliwiają nam analizę i optymalizację skuteczności naszych działań w serwisie YouTube. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji działań prowadzonych w serwisie YouTube (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

15.6 LinkedIn

Nasze konto w serwisie LinkedIn można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/company/getyourguide-ag/ 

W przypadku użytkowników mieszkających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii serwis LinkedIn jest prowadzony przez firmę LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą pod adresem Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn Ireland”). Wytyczne LinkedIn dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy. W powyższym dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji profilu w serwisie LinkedIn.

Należy zwrócić uwagę, że LinkedIn przekazuje dane osobowe również państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w odniesieniu do których nie istnieją decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. W zakresie wspomnianego przekazywania danych LinkedIn stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533

Otrzymujemy również informacje i dane analityczne od serwisu LinkedIn, niebędące danymi osobowymi, dotyczące użytkowania naszego konta oraz interakcji użytkowników z publikowanymi przez nas materiałami. Te informacje umożliwiają nam analizę i optymalizację skuteczności naszych działań w serwisie LinkedIn. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji działań prowadzonych w serwisie LinkedIn (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

15.7. WhatsApp

Mogą Państwo przesyłać nam zapytania za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Serwis WhatsApp jest obsługiwany przez Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia („Meta”). Polityka prywatności serwisu WhatsApp jest dostępna pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en. W powyższym dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji konta w serwisie.

Celem przetwarzania danych jest obsługa przesyłanych nam zapytań (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podstawą dalszego przechowywania danych przekazanych w związku z zapytaniem jest nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący odpowiedniego dokumentowania prowadzonej działalności gospodarczej i ochrony naszej sytuacji prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz, w stosownych przypadkach, wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

15.8. Organizacja konkursów

Od czasu do czasu organizujemy konkursy za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych. Uczestnictwo w konkursie wymaga na przykład zamieszczenia komentarza pod określoną treścią, „polubienia” naszej strony lub oznaczenia nas we własnych wpisach. Przetwarzamy udostępnione w tym zakresie dane osobowe w celu organizacji konkursu i powiadomienia zwycięzcy(-ów) o wygranej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

15.9. Zarządzanie mediami społecznościowymi

W celu pomiaru skuteczności naszych działań w mediach społecznościowych rejestrujemy również wpisy, w których użytkownicy oznaczają naszą firmę w mediach społecznościowych. W tym kontekście przetwarzamy również dane osób, które oznaczą nas w swoich wpisach. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji działań prowadzonych w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W tym celu korzystamy z narzędzia Curalate dostarczanego przez firmę Curalate, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Curalate Inc. umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

15.10. Analiza aktywności w mediach społecznościowych

Nasza firma dokonuje również oceny skuteczności naszych wpisów w mediach społecznościowych. Analizujemy częstość kliknięć poszczególnych wpisów. W tym celu korzystamy z usług Looker Data Sciences, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci analizy zasięgu i skuteczności naszych działań w mediach społecznościowych. Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Looker Data Sciences, Inc. umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Ponadto korzystamy w tych celach z narzędzia Google Analytics (zob. część poświęcona Google Analytics).

16. System CRM

Na potrzeby zarządzania naszymi stosunkami handlowymi przechowujemy Państwa dane osobowe w naszym systemie CRM. Umożliwia nam to ukierunkowanie udzielanych odpowiedzi na wszelkie zapytania oraz przesyłanie Państwu reklam kontekstowych w dopuszczalnym zakresie. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci zarządzania stosunkami handlowymi z klientami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu korzystamy z usług dostawcy Braze, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Braze”). Braze posiada certyfikację programu Data Privacy Framework UE–USA oraz Data Privacy Framework Szwajcaria–USA wydaną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. 

17. Personalizacja treści prezentowanych na witrynie

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu wyświetlania spersonalizowanych treści w naszej witrynie. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest prezentowanie Państwu naszych wycieczek i atrakcji, które mogą Państwa zainteresować (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

18. Przekazywanie danych

Oprócz sytuacji opisanych powyżej Państwa dane osobowe będą przekazywane bez Państwa uprzedniej jednoznacznej zgody wyłącznie w następujących przypadkach: 

 • Jeżeli będzie to niezbędne do wyjaśnienia wszelkiego bezprawnego wykorzystywania naszych usług lub w celu wszczęcia postępowań prawnych, dane osobowe zostaną przekazane organom ścigania oraz, w razie konieczności, poszkodowanym osobom trzecim. Dane zostaną jednak przekazane wyłącznie w przypadku istnienia konkretnych poszlak świadczących o bezprawnym działaniu lub zachowaniu stanowiącym nadużycie. Dane mogą również być przekazywane w celu egzekwowania regulaminów lub innych umów. Ponadto nasza firma jest prawnie zobowiązana do udostępniania określonym organom publicznym informacji na ich żądanie. Są to organy ścigania, władze ścigające przestępstwa administracyjne podlegające karze grzywny oraz organy podatkowe. 

Podstawą ujawnienia danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zwalczanie nadużyć, ściganie przestępstw karnych oraz ustalanie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń, a także, o ile nie istnieją przesłanki nadrzędne wobec Państwa praw i interesów w zakresie ochrony swoich danych osobowych, postanowienia zawarte w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, lub istnienie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 • Ujawniamy dane osobowe audytorom, dostawcom usług księgowych, prawnikom, bankom, konsultantom podatkowym i podobnym instytucjom w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub do prawidłowego prowadzenia działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), lub w przypadku istnienia prawnego obowiązku ujawnienia danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

 • Korzystamy z usług spółek zewnętrznych i usługodawców zewnętrznych („podmioty przetwarzające”) na podstawie zawartych z nimi umów w celu świadczenia usług. W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane tym podmiotom przetwarzającym, aby umożliwić im dalsze przetwarzanie. Podmioty przetwarzające podlegają starannej selekcji i regularnym przeglądom dokonywanym przez nas w celu zapewnienia ochrony Państwa praw i wolności. Podmioty przetwarzające mogą wykorzystywać dane wyłącznie we wskazanych przez nas celach oraz zostały przez nas zobowiązane na podstawie zawartej umowy do przetwarzania danych wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności oraz niemieckimi przepisami w sprawie ochrony danych.

Podstawą przekazywania danych podmiotom przetwarzającym jest art. 28 ust. 1 RODO.

 • W ramach dalszego rozwoju prowadzonej działalności struktura firmy GetYourGuide Deutschland GmbH może ulec zmianie poprzez modyfikację formy prawnej, ustanowienie, nabycie lub sprzedaż spółek zależnych, jednostek lub elementów należących do firmy. W przypadku takich transakcji dane klientów są przekazywane wraz z przekazywaną jednostką firmy. W każdym przypadku ujawnienia danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie opisanym powyżej zapewnimy przekazanie danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz stosownymi przepisami w sprawie ochrony danych.

Wszelkie ujawnienie danych osobowych wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dostosowywanie naszej formy prawnej do sytuacji gospodarczej i prawnej stosownie do potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

19. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach lub działania na rzecz profilowania

Nie wykorzystujemy zautomatyzowanych procesów przetwarzania na potrzeby podejmowania decyzji lub profilowania.

20. Usunięcie danych

Dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji, gdy nie są już potrzebne do realizacji celów, w których były gromadzone lub wykorzystywane zgodnie z treścią powyższych akapitów. Przechowujemy Państwa dane dłużej, jeżeli wynika to z ciążącego na nas obowiązku prawnego lub jeżeli dane są wymagane przez dłuższy okres czasu na potrzeby ścigania przestępstw karnych lub ochrony, dochodzenia lub egzekwowania roszczeń prawnych. 

W przypadku usunięcia konta użytkownika Państwa profil zostanie całkowicie i trwale usunięty. Zachowamy jednak kopie zapasowe Państwa danych w zakresie i przez okres, w jakim dane będą wymagane ze względów prawnych, na potrzeby ścigania przestępstw karnych lub ochrony, dochodzenia lub egzekwowania roszczeń prawnych.

W przypadku przechowywania danych ze względów prawnych przetwarzanie odbywa się w ograniczonym zakresie. Następnie dane nie są już dostępne do dalszego wykorzystywania.

Przechowywanie danych po ustaniu stosunku umownego wynika z powyższych prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

21. Przysługujące Państwu prawa jako osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu prawa, o których mowa poniżej. W celu skorzystania z praw mogą Państwo dokonać zgłoszenia tutaj, zwrócić się do nas za pośrednictwem poczty lub wiadomości e-mail, korzystając z danych adresowych podanych powyżej.

21.1. Prawo dostępu do danych

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę, w zakresie i na warunkach zgodnie z art. 15 RODO oraz § 34 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). 

21.2. Prawo do sprostowania niepoprawnych danych

Mają Państwo prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są nieprawidłowe.

21.3. Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych na zasadach opisanych w art. 17 RODO oraz § 35 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Zasady te przewidują w szczególności prawo do usunięcia danych, jeżeli dane osobowe nie są już wymagane do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, wniesienia sprzeciwu lub istnienia obowiązku usunięcia danych przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega nasza firma. 

21.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO. Powyższe prawo ma zastosowanie w szczególności w przypadku, gdy użytkownik zakwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę, na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy osoba, której dane dotyczą, zażąda ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia, o ile przysługuje jej prawo do usunięcia danych; gdy nasza firma nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; a także w przypadku zakwestionowania przez nas możliwości skutecznego skorzystania przez użytkownika z prawa do wniesienia sprzeciwu. 

21.5. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych przekazanych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO. 

21.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego między innymi na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zgodnie z art. 21 RODO. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że uda nam się wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

21.7. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku chęci wniesienia skargi mają Państwo prawo do zwrócenia się do wybranego organu nadzorczego. 

21.8. Przetwarzanie danych w przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw

Na koniec pragniemy poinformować, że przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe podczas korzystania przez Państwa z odnośnych praw zgodnie z art. 15–22 RODO w celu realizacji przedmiotowych praw oraz na potrzeby ich udokumentowania. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 15–22 RODO oraz § 34 ust. 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

22. Prawa mieszkańców Stanów Zjednoczonych

22.1 Ujawnienie.

Jeśli są Państwo mieszkańcami niektórych stanów, w tym Kalifornii, Kolorado, Connecticut lub Wirginii, możecie mieć określone prawa. Dodatkowe ujawnienia i prawa przysługujące mieszkańcom niektórych stanów USA, które przyjęły przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych, przedstawiono poniżej. W tym punkcie znajdują się również niezbędne informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych i sposobu, w jaki możemy je wykorzystywać.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”), kalifornijska ustawa o prawach do prywatności z 2020 r. („CPRA”) oraz inne stanowe przepisy dotyczące prywatności zapewniają niektórym mieszkańcom USA określone prawa dotyczące danych osobowych. W tej części polityki prywatności opisano te prawa oraz sposób ich realizacji. Niniejszy punkt nie dotyczy informacji publicznie dostępnych.

Niektóre informacje są zbierane automatycznie, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową (zob. punkt 3 Zautomatyzowane gromadzenie danych w niniejszej polityce prywatności).

Więcej szczegółów na temat gromadzonych przez nas danych osobowych, sposobu ich gromadzenia i powodów ich gromadzenia można znaleźć poniżej: 

 • Po utworzeniu konta na naszej witrynie internetowej (zob. punkt 4 Konto GetYourGuide);

 • W przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu opinii (zob. punkt 5 Recenzje i oceny);

 • W przypadku konieczności skorzystania z obsługi klienta (zob. punkt 6 Obsługa klienta);

 • Przez naszych dostawców usług (zob. punkt 7 Dostawcy usług technicznych);

 • W przypadku subskrypcji naszego biuletynu (zob. punkt 8 Biuletyn);

 • Podczas dokonywania rezerwacji atrakcji na naszej platformie (zob. punkt 9 Rezerwacje i płatności);

 • W celu zapobiegania oszustwom (zob. punkt 10 Zapobieganie nadużyciom);

 • W celu ochrony przed botami (zob. punkt 11 Ochrona przed botami);

 • Używając plików cookie (zob. punkt 12 Pliki cookie); 

 • W celach marketingowych (zob. punkt 14 Usługi marketingu i remarketingu); 

 • Niektórzy z naszych zaufanych partnerów mogą gromadzić niektóre Państwa dane osobowe zgodnie z opisem w punkcie 15 Zintegrowane treści podmiotów trzecich

 • Podczas interakcji z nami w mediach społecznościowych (zob. punkt 16 Media społecznościowe);

 • Do celów obsługi klienta (zob punkt 17 System CRM);

 • Do celów rozwoju produktu;

 • W celu personalizacji zawartości witryny internetowej (zob. punkt 18);

Jeśli jest to konieczne do świadczenia żądanej przez Państwa usługi, będziemy gromadzić, przetwarzać lub mogą Państwo również dostarczyć nam następujące poufne dane osobowe w celu prowadzenia naszej działalności: nazwa użytkownika i hasła, identyfikatory rządowe, takie jak prawo jazdy i numer paszportu. Na przykład, w bardzo ograniczonej liczbie przypadków, niektórzy organizatorzy wycieczek turystycznych sprzedający bilety i atrakcje mogą wymagać podania numeru paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości podczas procesu płatności.

W zależności od preferencji dotyczących plików cookie możemy „udostępniać” kategorie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w prawie stanu Kalifornia podmiotom trzecim oraz w celach biznesowych i komercyjnych opisanych w niniejszej polityce prywatności. Zgodnie z CPRA „udostępnianie” oznacza ujawnianie danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim lub międzykontekstową reklamę behawioralną, niezależnie od tego, czy w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie. Więcej informacji na temat kontekstu, w jakim udostępniamy Państwa dane osobowe, oraz sposobu, w jaki mogą Państwo z tego zrezygnować, znajduje się w punkcie 25.6 poniżej.

Nie „sprzedajemy” danych osobowych w rozumieniu ustawy CPRA lub ustawy o ochronie danych konsumentów (prawo prywatności stanu Wirginia) („CDPA”).

Nie „sprzedajemy” Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy CCPA.

Nie „udostępniamy” świadomie danych osobowych znanych nam osób nieletnich poniżej 16. roku życia.

22.2 Prawa dostępu do określonych informacji.

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ujawnili Państwu pewne informacje na temat sposobu, w jaki zebraliśmy i wykorzystaliśmy Państwa dane osobowe. Po otrzymaniu od Państwa ważnego wniosku ujawnimy Państwu te informacje w zakresie dozwolonym przez prawo:

 • Kategorie danych osobowych, które o Państwu zebraliśmy.

 • Kategorie źródeł danych osobowych, które o Państwu zebraliśmy.

 • Biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych, jeśli ma to zastosowanie.

 • Kategorie podmiotów trzecich, którym udostępniamy Państwa dane osobowe.

 • Jeśli ujawniliśmy Państwa dane osobowe w celach biznesowych, kategorie danych osobowych uzyskane przez każdą kategorię odbiorców.

22.3 Prawo do usunięcia.

Mieszkańcy niektórych stanów mają prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, które zebraliśmy na ich temat, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków opisanych w punkcie 23.3 niniejszej polityki prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

22.4 Prawo do sprostowania. Mieszkańcy niektórych stanów mają prawo zażądać, abyśmy poprawili nieprawidłowe dane osobowe, które przechowujemy na ich temat, jak wyjaśniono w punkcie 23.2 niniejszej polityki prywatności, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych w obowiązującym prawie.

22.5 Zakaz dyskryminacji.

Nie będziemy Państwa dyskryminować za korzystanie z któregokolwiek z praw do prywatności.

22.6. Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie i zażądać rezygnacji z udostępniania swoich danych osobowych podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych w obowiązującym prawie. Przez „udostępnianie” rozumiemy przetwarzanie danych osobowych opisane powyżej w punkcie 12 Pliki cookies oraz w punkcie 13 Usługi marketingu i remarketingu. My i inne firmy umieszczamy na naszych witrynach technologie śledzenia, aby umożliwić nam gromadzenie i udostępnianie wybranym partnerom informacji o Państwa zachowaniu na naszej witrynie internetowej w celu wyświetlania reklam naszych produktów opartych na zainteresowaniach na innych witrynach lub w celu poprawy dokładności i trafności naszych reklam. Jeśli zdecydują się Państwo zrezygnować z udostępniania danych, będą Państwo musieli kliknąć link Centrum preferencji i zmienić swoje preferencje, rezygnując z opcji „Udostępnianie lub sprzedaż danych osobowych”.

22.7 Rezygnacja z targetowania. Określone gromadzenie i przetwarzanie danych na naszej witrynie internetowej na potrzeby reklamy opartej na zainteresowaniach może zostać uznane za „targetowanie” lub „sprzedaż” lub „udostępnianie” danych osobowych w świetle niektórych przepisów stanowych, np. na mocy ustawy CDPA. W zależności od Państwa preferencji dotyczących plików cookie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo możemy ujawnić Państwa dane osobowe naszym zaufanym partnerom w celu targetowania. Mogą Państwo zażądać zaprzestania wykorzystywania i udostępniania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego targetowania, klikając link Centrum preferencji i zmieniając swoje preferencje poprzez rezygnację z opcji „Udostępnianie lub sprzedaż danych osobowych”.

22.8 Nie udostępniaj ani nie ujawniaj moich poufnych danych osobowych.

Mają Państwo prawo do ograniczenia sposobu ujawniania lub udostępniania Państwa poufnych danych osobowych podmiotom trzecim. Aby skorzystać z praw opisanych w niniejszej polityce prywatności, należy skontaktować się z nami pod następującym linkiem: https://www.getyourguide.pl/contact/.

22.9 Korzystanie z przysługujących praw.

Mogą Państwo korzystać ze swoich praw opisanych w niniejszej polityce prywatności w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Należy podać wystarczającą ilość informacji i opisać swoje żądanie wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli właściwie odpowiedzieć na to żądanie. Zanim będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa żądanie, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania Państwa tożsamości.

Jeśli mieszkają Państwo w Kalifornii, wniosek mogą złożyć Państwo lub osoba zarejestrowana u Sekretarza Stanu Kalifornia, którą upoważniają Państwo do działania w Państwa imieniu.

Jeśli mieszkają Państwo w Connecticut lub Kolorado, mają Państwo możliwość wyznaczenia upoważnionego agenta, który złoży wniosek w Państwa imieniu.

Mogą Państwo także złożyć weryfikowalny wniosek konsumencki w imieniu Państwa małoletniego dziecka.

23. Zmiany polityki prywatności

Aktualna wersja niniejszej polityki prywatności jest zawsze dostępna pod adresem: https://www.getyourguide.com/privacy_policy.

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2024 r.