Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności pragniemy szczegółowo przedstawić Państwu rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych oraz cele ich przetwarzania.

 1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

  Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  GetYourGuide Deutschland GmbH

  Sonnenburger Strasse 73

  10437 Berlin

  Niemcy

  W razie pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych lub w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt, korzystając z poniższego odnośnika: https://www.getyourguide.com/contact/

  Z inspektorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: dataprotectionofficer@getyourguide.com.

 2. Przedmiot ochrony danych

  Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. W poniższych postanowieniach dane osobowe są również określane mianem „danych”.

 3. Zautomatyzowane gromadzenie danych

  Podczas wizyty w naszej witrynie Państwa urządzenie końcowe automatycznie przesyła pewne dane ze względów technicznych. Spośród przesyłanych przez Państwa danych poniższe dane są przechowywane odrębnie:

  • URL wyświetlonej strony,
  • opóźnienie połączenia sieciowego,
  • data i godzina.

  Wykorzystujemy te dane w następujących celach:

  • równoważenie obciążenia, tj. dystrybucja dostępu do naszej witryny wśród wielu urządzeń i zapewnienie możliwie najszybszego czasu wczytywania zasobów;
  • zabezpieczenie naszych systemów informatycznych, tj. ochrona naszych systemów przed określonymi atakami i rozpoznawanie schematów ataków;
  • zapewnienie prawidłowej obsługi naszych systemów informatycznych, m.in. w przypadku występowania błędów możliwych do wyeliminowania wyłącznie przez zapisanie adresu IP użytkownika;
  • ściganie przestępstw, unikanie zagrożeń lub wszczynanie postępowań prawnych w przypadku konkretnych poszlak świadczących o popełnieniu przestępstwa.

  Państwa adres IP jest przechowywany wyłącznie przez okres 30 dni.

  W tym przypadku przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 32 RODO oraz odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zabezpieczenie firmy, uniemożliwiając niewłaściwe wykorzystywanie naszej usługi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 4. Konto GetYourGuide
  1. Rejestracja

   Mogą Państwo utworzyć konto klienta GetYourGuide, na przykład w celu zarządzania rezerwacjami, zapisywania ulubionych elementów lub przeglądania poprzednich rezerwacji. Wymaga to podania następujących informacji, których udostępnienie jest obowiązkowe:

   • Nazwisko/imię
   • Adres e-mail
   • Hasła

   Mogą Państwo również logować się w naszej witrynie za pośrednictwem kont w serwisach Facebook, Google lub Apple. W takim przypadku w celu utworzenia konta użytkownika otrzymamy od serwisów Facebook, Google lub Apple następujące dane osobowe:

   • Imię i nazwisko
   • Adres e-mail
   • Zdjęcie (tylko w przypadku serwisu Facebook)
   • Token uwierzytelniający

   Państwa dane rejestracyjne są wymagane do konfiguracji konta użytkownika oraz do zarządzania nim. Oznacza to zawarcie z nami (bezpłatnej) umowy użytkownika, co stanowi podstawę gromadzenia przez nas powyższych danych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

   W celu zawarcia umowy niezbędne jest przekazanie nam powyższych danych. Nie mają Państwo jednak umownego lub pozaumownego obowiązku zawarcia umowy, a w związku z tym podania danych, o których mowa powyżej.

  2. Listy ulubionych

   Po utworzeniu konta klienta mają Państwo możliwość tworzenia list ulubionych obejmujących atrakcje i wycieczki, a także udostępniania tych list innym użytkownikom. W tych celach Państwa dane są przetwarzane, aby możliwe było zapewnienie Państwu odnośnych funkcji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 5. Recenzje i oceny

  Nasza witryna oferuje możliwość oceny i komentowania wycieczek lub atrakcji. Po odbyciu wycieczki zarezerwowanej za pośrednictwem naszej witryny możemy Państwa poprosić o wystawienie oceny. Oczywiście wystawienie oceny jest dobrowolne. W przypadku wystawienia oceny gromadzimy wprowadzone przez Państwa dane w celu ich przetwarzania stosownie do wykorzystanej przez Państwa funkcji oraz w celu opublikowania oceny w naszej witrynie. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć wystawioną ocenę, kontaktując się z działem obsługi klienta.

  Przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach jest prowadzone w celu zabezpieczenia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dostarczanie naszym użytkownikom jak najwięcej informacji na temat oferowanych wycieczek. Oceny wystawiane przez użytkowników leżą również w interesie wszystkich użytkowników witryny. W związku z tym podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 6. Obsługa klienta
  1. Przetwarzanie zapytań

   W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, aplikacji WhatsApp, naszych kanałów w mediach społecznościowych lub dowolnych innych środków przetwarzamy informacje udostępnione w związku z zapytaniem w celu obsługi zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podstawą dalszego przechowywania danych przekazanych w związku z zapytaniem jest nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący odpowiedniego dokumentowania prowadzonej działalności gospodarczej i ochrony naszej sytuacji prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz, w stosownych przypadkach, wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

   Państwa zgłoszenie będzie przetwarzane przez podmiot przetwarzający w naszym imieniu, spółkę GetYourGuide Global Services GmbH.

   Na potrzeby przetwarzania zapytań nasza firma lub spółka GetYourGuide Global Services GmbH wykorzystuje systemy dostarczane przez podmiot Freshworks Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Freshworks”). W związku z tym Państwa zapytania są przechowywane na serwerach firmy Freshworks. Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Freshworks umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Dane są również przechowywane we Frankfurcie (Niemcy).

   Na potrzeby przetwarzania zapytań przekazywanych drogą telefoniczną nasza firma lub spółka GetYourGuide Global Services GmbH wykorzystuje systemy dostarczane przez podmiot Talkdesk Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Talkdesk”). Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Talkdesk umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Dane są również przechowywane w Irlandii.

   Na potrzeby przetwarzania zapytań przekazywanych za pośrednictwem naszych kanałów w mediach społecznościowych oraz zarządzania tymi zapytaniami nasza firma lub spółka GetYourGuide Global Services GmbH wykorzystuje również usługi podmiotu NICE Ltd z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. W związku z tym zawarliśmy z firmą NICE umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

  2. Doskonalenie obsługi klienta

   Mając na celu nieustanne doskonalenie świadczonej obsługi klienta, analizujemy przesyłane nam zapytania w oparciu o określone parametry i słowa kluczowe. Co do zasady nie prowadzimy analizy na podstawie danych osobowych, jednak nie można wykluczyć, że w pojedynczych przypadkach dane osobowe mogą również być przetwarzane w tym kontekście. Wymagane w tym zakresie przetwarzanie służy realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także interesu naszych klientów, jakim jest nieustanne doskonalenie świadczonej obsługi klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

   Na potrzeby oceny zapytań wykorzystujemy systemy dostawców Chattermill Analytics Limited (Wielka Brytania), Miuros S.A.S. (Francja) oraz Looker Data Sciences, Inc. (Stany Zjednoczone). Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Looker Data Sciences, Inc. umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

  3. Tłumaczenia

   W niektórych przypadkach istnieje konieczność przetłumaczenia nadsyłanych zapytań na określony język. Może to wymagać przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci świadczenia obsługi klienta na szczeblu międzynarodowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu wykorzystujemy usługi podmiotu Unbabel Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Unbabel”). Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Unbabel umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

  4. Rejestrowanie i ocena rozmów telefonicznych

   Rozmowy telefoniczne są rejestrowane i poddawane analizie wyłącznie w przypadku, gdy uprzednio wyrazili na to Państwo zgodę. Te dane są wykorzystywane wyłącznie w celach doskonalenia świadczonej obsługi klienta. Nagrania są usuwane po upływie trzech miesięcy. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem jednego z kanałów kontaktowych wymienionych w niniejszej polityce prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy przed jej wycofaniem.

 7. Dostawcy usług technicznych

  Wykorzystujemy rozwiązania dostawców usług technicznych na potrzeby hostingu witryny, a także określone usługi niezbędne do funkcjonowania witryny. W związku z tym przetwarzanie danych odbywa się na serwerach tych usługodawców. Usługodawcy, o których mowa powyżej, przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi wyraźnymi wytycznymi i mają obowiązek zagwarantowania dostatecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. W tym kontekście nasi usługodawcy pełnią rolę tzw. podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO.

  1. Hosting witryny

   W celach hostingu naszej witryny korzystamy z usług podmiotu Amazon Web Services EMEA S.a.r.l. („AWS”) z siedzibą w Luksemburgu. W związku z tym podczas korzystania przez Państwa z naszej witryny lub przekazywania danych osobowych są one przetwarzane na serwerach AWS. Korzystamy wyłącznie z serwerów znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej. Na potrzeby zdalnej konserwacji oraz uwzględnienia podobnych konstelacji produktów zawarliśmy z firmą AWS umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

  2. System obsługi poczty elektronicznej

   W celu przesyłania wiadomości e-mail wykorzystujemy usługę Sendgrid podmiotu Twilio Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Twilio”). Nie istnieją decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Twilio umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

 8. Biuletyn

  Nasza witryna umożliwia Państwu subskrypcję naszego biuletynu. Za pośrednictwem biuletynu pragniemy przesyłać Państwu informacje dotyczące ofert, wycieczek, atrakcji lub specjalnych promocji w możliwie najbardziej spersonalizowanym zakresie. W związku z tym poprzez subskrypcję biuletynu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa adresu e-mail w celach wysyłki biuletynu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji biuletynu. W tym celu mogą Państwo skorzystać z odnośnika do rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdej wiadomości e-mail lub przesłać nam wiadomość, korzystając z odnośnika https://www.getyourguide.com/contact/?utm_force=0. W celu weryfikacji podanego adresu e-mail początkowo otrzymają Państwo wiadomość rejestracyjną, którą należy potwierdzić, klikając odpowiedni odnośnik (potwierdzenie). W przypadku subskrypcji biuletynu nasza firma przechowuje Państwa adres IP oraz datę i godzinę dokonania subskrypcji. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu wykazania, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny dotyczący wykazania wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 7 ust. 1 RODO).

  W przypadku dokonania rezerwacji wycieczki za pośrednictwem naszej witryny lub utworzenia konta GetYourGuide będziemy przesyłać Państwu biuletyn na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego promocji usług podobnych do dokonanych rezerwacji lub konta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG)), chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec tego sposobu wykorzystywania danych. W przypadku wykorzystywania plików cookie na potrzeby personalizacji zwrócimy się do Państwa z prośbą o wyrażenie osobnej zgody.

  Mogą Państwo wyrazić sprzeciw w dowolnym momencie – nawet na etapie rejestracji – odznaczając odpowiednie pole wyboru lub klikając odnośnik służący do rezygnacji z subskrypcji zawarty w odnośnych wiadomościach e-mail.

  W celu wysyłki biuletynu i personalizacji prezentowanych treści korzystamy z usług dostawcy Braze Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Braze”). Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Braze umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

 9. Rezerwacje i płatności
  1. Rezerwacje

   W przypadku rezerwacji wycieczki, atrakcji lub podobnego produktu za pośrednictwem naszej witryny gromadzimy dane osobowe niezbędne do realizacji wycieczki. Zwykle są to następujące dane: Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, liczba uczestników, data i godzina. W zależności od rodzaju zarezerwowanej atrakcji może również być konieczne pozyskanie dalszych informacji, np. numeru lotu lub wieku uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W niezbędnym zakresie przekażemy Państwa dane organizacji odpowiedzialnej za realizację danej wycieczki lub atrakcji. W przypadku konieczności przekazania danych do państwa trzeciego nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podstawą prawną przetwarzania jest art. 49 ust. 2 lit. b) i c) RODO. W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem witryn partnerskich otrzymamy dane niezbędne do dokonania rezerwacji od danego podmiotu partnerskiego.

  2. Płatności

   Mogą Państwo opłacić swoją rezerwację na różne sposoby. W tym kontekście nasza firma będzie przetwarzać dane niezbędne w każdym przypadku, w zależności od wybranej metody płatności. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych poniżej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jako warunek niezbędny do skorzystania z wybranej metody płatności.

   1. Płatności dokonywane za pomocą kart kredytowych

    W celu przetwarzania płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych korzystamy z rozwiązań usługodawcy Adyen N.V. („Adyen”) z siedzibą w Holandii. Dane udostępnione na etapie dokonywania płatności zostaną przekazane przez firmę Adyen odpowiednim bankom lub instytucjom finansowym w celu realizacji płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych nasza firma otrzyma jedynie informację o pomyślnej realizacji płatności lub o jej niedokonaniu. Nie poznamy zatem numeru Państwa karty kredytowej.

   2. Płatności dokonywane za pośrednictwem systemu PayPal

    Jeżeli posiadają Państwo konto w systemie PayPal, mogą Państwo również skorzystać z tego systemu w celu dokonania płatności. W tym przypadku nasza firma otrzyma od systemu Paypal nie tylko informacje o realizacji płatności, ale również adres e-mail oraz adres użyty do rejestracji w tym systemie.

   3. Płatności dokonywane po otrzymaniu faktury

    W przypadku płatności dokonywanych po otrzymaniu faktury zakupu nasza firma przekaże Państwa dane osobowe podmiotowi Klarna Bank AB (publ) z siedzibą w Szwecji („Klarna”). Klarna będzie przetwarzać dane w pierwszej kolejności w celu oceny kredytowej, a następnie, w razie konieczności, w celu realizacji płatności.

   4. Obciążenia zwrotne

    W przypadku obciążeń zwrotnych nasza firma przekaże niezbędne dane podmiotowi Global Merchant Risk Technologies, prowadzącemu działalność pod nazwą handlową The Chargeback Company (Chargebacks911) z siedzibą w Irlandii, w celu realizacji obciążenia zwrotnego. Niezbędne dane obejmują imię i nazwisko, dane rezerwacji, numer telefonu oraz dane dotyczące płatności. Chargebacks911 zrealizuje obciążenie zwrotne we współpracy z Państwa bankiem, systemem Paypal lub firmą Ayden. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest skuteczna realizacja obciążeń zwrotnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 10. Zapobieganie nadużyciom

  W celu ochrony naszej firmy oraz dostawców oferowanych atrakcji przed nieuczciwymi praktykami rezerwacyjnymi dokonujemy oceny danych przekazywanych przez klientów na etapie rezerwacji, w tym danych technicznych przesyłanych przez ich urządzenia, w zakresie niezbędnym do ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz interesu dostawców atrakcji, jakim jest zapewnienie rzetelnych rezerwacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  W tym celu korzystamy z usług dostawców Sift Science, Inc. (Stany Zjednoczone), Adyen N.V. (Holandia) oraz Ethoca Inc. (Kanada). Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Sift Science, Inc. umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. W odniesieniu do Kanady Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO na potrzeby przetwarzania danych przez organizacje należące do sektora prywatnego.

 11. Ochrona przed botami

  W celu ochrony przed działaniem botów i podobnych technologii korzystamy z usługi Cheq dostarczanej przez podmiot CHEQ AI Technologies Ltd. z siedzibą w Izraelu („Cheq”). Cheq wykorzystuje dane automatycznie przekazywane przez Państwa urządzenie w celu ustalenia prawdopodobieństwa przesłania żądania przez człowieka. Nie jest z tym związane dalsze przechowywanie danych. Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 32 RODO oraz odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zabezpieczenie firmy, uniemożliwiając niewłaściwe wykorzystywanie naszej usługi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W odniesieniu do Izraela Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO.

 12. Pliki cookie

  Wykorzystujemy tzw. pliki „cookie” do dostarczania określonych funkcji w ramach witryny oraz optymalizacji jej wykorzystywania. Pliki „cookie” to niewielkie pliki przechowywane na Państwa urządzeniu za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej.

  Wykorzystujemy w szczególności następujące pliki cookie (chyba że w dowolnej innej części niniejszej polityki prywatności lub oświadczeniu o wyrażeniu zgody na stosowanie plików cookie wymieniono inne rodzaje wykorzystywanych plików cookie):

  • Sesyjne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do przechowywania określonych danych technicznych podczas Państwa wizyty w naszej witrynie, np. do ustalenia aktualnego zalogowania w witrynie.
  • Trwałe pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do przechowywania danych po zamknięciu danej sesji przeglądarki, o ile wyrażą na to Państwo zgodę.

  Podstawą prawną wykorzystywania tych plików cookie jest § 15 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG) lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim są one niezbędne do korzystania z naszej witryny oraz wybranych przez Państwa funkcji. W przeciwnym razie wykorzystujemy pliki cookie (opisane poniżej) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, korzystając z naszego Zmień preferencje

 13. Usługi marketingu i remarketingu
  1. Ocena reklam wyświetlanych w witrynie oraz w mediach społecznościowych

   Umieszczamy reklamy, widżety, płatne linki itp. w witrynach internetowych podmiotów trzecich oraz w mediach społecznościowych. W celu pomiaru skuteczności naszych reklam wykorzystywane są pliki cookie – w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody – w momencie przekierowania z odnośnej strony zewnętrznej do naszej witryny. Pliki te służą do analizowania zachowania użytkownika w odniesieniu do klikanych treści w celach rozliczeniowych. Wykorzystywanie plików cookie i analiza zachowania w odniesieniu do klikanych treści odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, którą pozyskujemy przed zastosowaniem odnośnego rodzaju pliku cookie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, korzystając z naszego Zmień preferencje Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

   Do obsługi reklam zamieszczanych w mediach społecznościowych korzystamy z usługi firmy Smartly.io Solutions Oy z siedzibą w Finlandii w celu analizy skuteczności reklam naszej firmy.

  2. Usługi firmy Google

   Korzystamy z usług podmiotu Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, Kalifornia 94043, Stany Zjednoczone („Google”), o których mowa poniżej. Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Google umowę uwzględniając standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

   Podstawowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

   Firma Google umożliwia również konfigurację następujących ustawień:

   1. Google Analytics 360

    Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody wykorzystujemy Google Analytics 360, usługę analizy danych internetowych. Google Analytics 360 gromadzi Państwa pseudonimizowane dane dotyczące korzystania z naszej witryny, w tym skróconego adresu IP, oraz wykorzystuje pliki cookie. Dane te są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Firma Google wykorzystuje te informacje w celu oceny sposobu korzystania z witryny, generowania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności w witrynie i korzystania z internetu. Firma Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli te podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

    Państwa dane są przechowywane przez Google Analytics przez okres 14 miesięcy. Po upływie tego terminu dane są usuwane i przechowywane są wyłącznie zbiorcze dane statystyczne.

    Podstawą prawną wykorzystywania narzędzia Google Analytics jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

    Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie i wyłączyć narzędzie Google Analytics za pomocą dodatku zainstalowanego w swojej przeglądarce. Można go pobrać tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Mogą Państwo również wycofać udzieloną zgodę na zasadach opisanych tutaj: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out. Ponadto mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę, korzystając z naszego Zmień preferencje Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

   2. Remarketing i personalizacja reklam Google w sieci reklamowej Google

    Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody wykorzystujemy usługi remarketingu świadczone przez firmę Google. Google wykorzystuje pliki cookie do rejestracji zachowania użytkownika podczas korzystania z naszej witryny w celu wyświetlania reklam naszych produktów dostosowanych do zainteresowań użytkownika na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google niezależnie od urządzenia używanego do ich przeglądania. Dotyczy to między innymi wyszukiwarki Google oraz innych stron prowadzonych przez Google oraz jej spółki zależne, a także stron prowadzonych przez partnerów reklamowych Google. Odnośne informacje są przekazywane firmie Google oraz jej partnerom. Dodatkowe przetwarzanie danych jest prowadzone wyłącznie na podstawie Państwa zgody na powiązanie historii wyszukiwania w serwisie Google z Państwa kontem Google oraz wykorzystywanie informacji z Państwa konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w sieci. W takim przypadku Google wykorzystuje Państwa dane w połączeniu z narzędziem Google Analytics w celu tworzenia i określania list grup docelowych na potrzeby remarketingu. W tym celu Google tymczasowo łączy Państwa dane osobowe z danymi pozyskanymi przez Google Analytics na potrzeby opracowania grup docelowych.

    Podstawą prawną wykorzystywania tych usług jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

    Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę, korzystając z naszego Zmień preferencje Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem. Ponadto pliki cookie stosowane w celach remarketingu są automatycznie usuwane, gdy nie są już potrzebne do realizacji celów, w których były gromadzone lub wykorzystywane zgodnie z treścią powyższych akapitów.

   3. Piksel serwisu YouTube

    Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody wykorzystujemy piksel serwisu YouTube. Jest to kod monitorujący, wczytywany podczas wizyty w naszej witrynie i na określonych stronach podrzędnych oraz w przypadku wykonania określonych czynności. Kod ma na celu śledzenie zachowania użytkownika w witrynie. Ponadto piksel gromadzi dane dotyczące użytkowania (URL, URL strony, z której nastąpiło przekierowanie, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz znacznik czasu). Przesyłamy te informacje serwisowi Google, aby wyświetlał on reklamy w serwisie YouTube zgodne z zachowaniem użytkownika w witrynie.

    Wykorzystujemy piksel serwisu YouTube na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, korzystając z naszego Zmień preferencje Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

   4. Narzędzie Google do optymalizacji konwersji

    Ta technologia nie wykorzystuje plików cookie ani pikseli. Podczas korzystania z naszej witryny, w przypadku przekierowania z reklamy Google, wysyłamy serwisowi Google identyfikator opatrzony znacznikiem oraz informacje na temat ewentualnych zakupów. Google wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu poznania wyświetlonych reklam, pomiaru skuteczności określonych reklam i przedstawiania nam informacji na ten temat w formie zbiorczej. W szczególności Google nie wykorzystuje tych danych do dostarczania Państwu ani innym użytkownikom ukierunkowanych reklam, ani w celu przechowywania lub wykorzystywania danych do jakichkolwiek innych celów. Przekazujemy te dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest kontrola prowadzonej działalności marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  3. Usługi serwisu Facebook

   Korzystamy z usług podmiotu Facebook Ireland Limited („Facebook”), o których mowa poniżej. Należy pamiętać, że może to prowadzić do przetwarzania danych również przez podmiot Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, stanowiące odpowiednie zabezpieczenie w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c) RODO w celu przekazywania danych do państw trzecich.

   Podstawowe informacje na temat dalszego przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych przez serwis Facebook oraz możliwości konfiguracji ustawień serwisu Facebook w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

   1. Piksel serwisu Facebook

    Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody nasza witryna wykorzystuje piksel serwisu Facebook. Jest to kod napisany w języku programowania Javascript. Piksel serwisu Facebook rejestruje określone czynności użytkownika podczas wizyty w naszej witrynie lub wyświetlania określonych obszarów witryny. Ponadto piksel serwisu Facebook gromadzi dane dotyczące użytkowania (URL, URL strony, z której nastąpiło przekierowanie, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz znacznik czasu). Piksel serwisu Facebook generuje sumę kontrolną (skrót) na podstawie tych informacji i przekazuje ten skrót serwisowi Facebook. Wykorzystywany jest przy tym również plik cookie serwisu Facebook (jeśli istnieje) i przekazywany jest Państwa identyfikator w tym serwisie. Jeżeli posiadają Państwo konto w serwisie Facebook i są Państwo w nim zalogowani, Facebook będzie wyświetlał Państwu spersonalizowane, ukierunkowane reklamy na podstawie danych przekazywanych z piksela. Dane użytkowników nieposiadających konta w serwisie Facebook są odrzucane przez serwis bez ich wykorzystania.

    Wykorzystujemy piksel serwisu Facebook na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, korzystając z naszego Zmień preferencje Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

   2. Technologia serwer-serwer wykorzystywana przez serwis Facebook

    Ta technologia nie wykorzystuje plików cookie ani pikseli. Podczas korzystania z naszej witryny, jeżeli zostali Państwo do niej przekierowani z serwisu Facebook, przesyłamy temu serwisowi Państwa identyfikator kliknięcia i informacje na temat ewentualnych zakupów i innych czynności w naszej witrynie. Facebook wykorzystuje te informacje w celu poznania wyświetlonych reklam, pomiaru skuteczności określonych reklam i przedstawiania nam informacji na ten temat w formie zbiorczej. Facebook nie wykorzystuje tych danych do dostarczania Państwu ani innym użytkownikom ukierunkowanych reklam. Przekazujemy te dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest kontrola prowadzonej działalności marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  4. Inne usługi remarketingu

   Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody wykorzystujemy w naszej witrynie również poniższe usługi remarketingu. W każdym przypadku Państwa zachowanie podczas korzystania z witryny jest analizowane za pomocą plików cookie. Dostawcy wykorzystują te informacje w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na stronach podmiotów trzecich.

   • Usługa remarketingu świadczona przez Criteo S.A. z siedzibą we Francji („Criteo”). Criteo prezentuje spersonalizowane reklamy na stronach internetowych należących do sieci Criteo.
   • Usługi remarketingu świadczone przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Irlandii („Microsoft”). Microsoft wykorzystuje informacje pozyskane za pomocą plików cookie w celu prezentacji spersonalizowanych reklam za pośrednictwem wyszukiwarki Bing oraz wyświetlania Państwu reklam na stronach podmiotów trzecich.
   • Usługa remarketingu świadczona przez Outbrain Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Outbrain”). Outbrain wykorzystuje informacje pozyskane za pomocą plików cookie w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na stronach podmiotów trzecich.
   • Usługa remarketingu świadczona przez Snap Group Limited z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie („Snapchat”). Snapchat wykorzystuje informacje pozyskane za pomocą plików cookie w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

   Wykorzystujemy te usługi na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, korzystając z naszego Zmień preferencje Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

 14. Zintegrowane treści podmiotów trzecich

  Nasza witryna obejmuje również zintegrowane treści podmiotów trzecich. Treści te są wczytywane z serwerów odnośnych dostawców, aby Państwa urządzenie końcowe przekazywało określone technicznie niezbędne dane zewnętrznemu dostawcy. Nie można wykluczyć w szczególności możliwości rejestracji Państwa adresu IP przez tych dostawców. W zakresie, w jakim przetwarzane są dane osobowe, przetwarzanie jest prowadzone na podstawie polityki prywatności odnośnych dostawców zewnętrznych. Integracja ich treści wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dostarczania naszym użytkownikom odpowiednich treści i funkcji oraz możliwości ekonomicznego prowadzenia naszej witryny (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności nasza witryna obejmuje następujące treści podmiotów trzecich:

  • Contentstack: Posiadamy zintegrowane treści pochodzące z sieci dostarczania zawartości Contentstack należącej do firmy Contentstack LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Contentstack LLC umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych przez Contentstack LLC, prosimy o odwiedzenie strony internetowej: https://www.contentstack.com/privacy.
 15. Media społecznościowe

  Nasza firma prowadzi strony lub profile w wielu platformach mediów społecznościowych. W związku z tym dane osobowe są przetwarzane na poniższych zasadach.

  W przypadku komunikacji z naszą firmą za pośrednictwem naszych stron lub wpisów w mediach społecznościowych gromadzimy i przetwarzamy udostępnione w tym kontekście informacje, w tym nazwę użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie zdjęcia profilowe, na przykład w przypadku „polubienia” danego wpisu, udostępnienia lub „podania dalej”, zamieszczenia komentarza lub udostępnienia innej treści. Przetwarzanie danych w tym kontekście jest prowadzone regularnie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dostarczenie odnośnych funkcji na naszych stronach w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz, w stosownych przypadkach, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w stosunku do operatora odnośnego serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub stosunku umownego z danym operatorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Należy zwrócić uwagę, że treści te są publikowane na odnośnych stronach naszej firmy w mediach społecznościowych stosownie do ustawień Państwa konta i są one ogólnodostępne na całym świecie.

  Nasza firma może prowadzić dalsze przetwarzanie Państwa danych w celu przyjmowania i obsługi zapytań lub wiadomości przesyłanych za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  Ponadto odnośni operatorzy gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie ciążącej na nich odpowiedzialności za ochronę danych podczas Państwa wizyty na naszych stronach w mediach społecznościowych lub komunikacji w ich ramach bądź w zakresie zamieszczanych przez nas wpisów. Powyższe dotyczy w szczególności rejestracji lub zalogowania w odnośnym serwisie. Nawet jeżeli nie są Państwo zalogowani w danym serwisie, operatorzy mogą gromadzić określone dane osobowe podczas wyświetlania danej strony, w tym niepowtarzalne identyfikatory Państwa przeglądarki lub urządzenia. Należy zwrócić uwagę, że te dane mogą być gromadzone z różnych platform i serwisów prowadzonych przez tego samego operatora. Przykładowo firma Facebook Ireland Limited prowadzi zarówno serwis Facebook, jak i Instagram. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych udostępnionych przez odnośnych operatorów, wymienionych poniżej.

  Korzystamy w szczególności z następujących mediów społecznościowych:

  1. Facebook

   Nasz fanpage w serwisie Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/GetYourGuide/

   Serwis Facebook jest prowadzony przez firmę Facebook Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Facebook gromadzi Państwa dane osobowe w przypadku odwiedzenia lub polubienia naszej strony w serwisie Facebook jako jego zarejestrowany użytkownik. Nawet jeżeli nie są Państwo zarejestrowani w serwisie Facebook i odwiedzą Państwo naszą stronę w tym serwisie, Facebook może gromadzić pseudonimizowane dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi danych udostępnionymi przez serwis Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. W polityce serwisu dotyczącej ochrony danych można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji konta w serwisie Facebook.

   Państwa dane osobowe mogą również być udostępniane innym spółkom związanym z serwisem Facebook. Może to obejmować przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych oraz innych państw trzecich, w odniesieniu do których nie istnieją decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. W tym przypadku Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dodatkowe informacje na ten temat można również znaleźć w polityce serwisu Facebook dotyczącej ochrony danych.

   Ponadto, w ramach prowadzenia strony naszej firmy w serwisie Facebook, ponosimy wspólną odpowiedzialność z serwisem Facebook za przetwarzanie informacji pochodzących ze strony. Na podstawie informacji pochodzących ze strony Facebook analizuje zachowanie użytkowników na naszej stronie w serwisie i przekazuje nam te informacje w formie nieumożliwiającej identyfikacji konkretnych osób. W tym celu zawarliśmy z firmą Facebook Ireland umowę o wspólnej ochronie danych, z którą mogą się Państwo zapoznać, korzystając z poniższego odnośnika: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. W ramach zawartej umowy Facebook zobowiązuje się między innymi do przyjęcia głównej odpowiedzialności za przetwarzanie informacji pochodzących ze strony zgodnie z przepisami RODO oraz do wypełniania wszystkich obowiązków na podstawie RODO w odniesieniu do przetwarzania tych informacji.

  2. Instagram

   Nasza strona w serwisie Instagram jest dostępna pod adresem: https://www.instagram.com/GetYourGuide/

   Serwis Instagram jest prowadzony przez firmę Facebook Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”). Polityka prywatności serwisu Instagram została udostępniona pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875. W powyższym dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji konta w serwisie.

   Państwa dane osobowe mogą również być udostępniane innym spółkom związanym z serwisami Facebook lub Instagram. Może to obejmować przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych oraz innych państw trzecich, w odniesieniu do których nie istnieją decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. W tym przypadku Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dodatkowe informacje na ten temat można również znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram.

   Ponadto, w ramach prowadzenia strony naszej firmy w serwisie Instagram, ponosimy wspólną odpowiedzialność z serwisem Facebook za przetwarzanie informacji pochodzących ze strony. Na podstawie informacji pochodzących ze strony Facebook analizuje zachowanie użytkowników na naszej stronie w serwisie Instagram i przekazuje nam te informacje w formie nieumożliwiającej identyfikacji konkretnych osób. W tym celu zawarliśmy z firmą Facebook o wspólnej ochronie danych, z którą mogą się Państwo zapoznać, korzystając z poniższego odnośnika: https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. W ramach zawartej umowy Facebook zobowiązuje się między innymi do przyjęcia głównej odpowiedzialności za przetwarzanie informacji pochodzących z serwisu Instagram zgodnie z przepisami RODO oraz do wypełniania wszystkich obowiązków na podstawie RODO w odniesieniu do przetwarzania tych informacji.

  3. Twitter

   Nasze konto w serwisie Twitter można znaleźć pod adresem: https://twitter.com/GetYourGuide/.

   W przypadku użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych serwis Twitter jest prowadzony przez firmę Twitter International Company z siedzibą pod adresem One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlandia („Twitter International”). Polityka prywatności serwisu Twitter jest dostępna pod adresem: https://twitter.com/en/privacy. W powyższym dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji konta w serwisie Twitter.

   Należy zwrócić uwagę, że firma Twitter International przekazuje dane osobowe również państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w odniesieniu do których nie istnieją decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. W zakresie wspomnianego przekazywania danych Twitter stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

   Nasza firma wykorzystuje również funkcję Twitter Analytics. W ramach tej funkcji otrzymujemy od firmy Twitter International dane dotyczące użytkowania naszego konta, niebędące danymi osobowymi. Te informacje umożliwiają nam analizę i optymalizację skuteczności naszych działań w serwisie Twitter. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji działań prowadzonych w serwisie Twitter (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  4. Pinterest

   Naszą stronę w serwisie Pinterest można znaleźć pod adresem: https://www.pinterest.com/GetYourGuide/.

   Serwis Pinterest jest prowadzony przez firmę Pinterest Europe Ltd z siedzibą pod adresem Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”). Polityka prywatności serwisu Pinterest jest dostępna pod adresem: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

   Należy zwrócić uwagę, że Pinterest przekazuje dane osobowe również państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w odniesieniu do których nie istnieją decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. W zakresie powyższego przekazywania danych Pinterest zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków ochrony danych, w tym poprzez przyjęcie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Pinterest.

   Otrzymujemy również informacje i dane analityczne od serwisu Pinterest, niebędące danymi osobowymi, dotyczące użytkowania naszego konta. Te informacje umożliwiają nam analizę i optymalizację skuteczności naszych działań w serwisie Pinterest. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji działań prowadzonych w serwisie Pinterest (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  5. YouTube

   Naszą stronę w serwisie YouTube można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/GetYourGuide/.

   Serwis YouTube jest prowadzony przez firmę Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Polityka prywatności firmy Google Ireland jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en. W powyższym dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji konta Google. Należy pamiętać, że konto Google może być używane do korzystania z różnych usług firmy Google (np. Gmail, YouTube, wyszukiwarka Google), a firma Google Ireland może łączyć dane osobowe związane z używanymi usługami firmy Google stosownie do ustawień Państwa konta Google.

   Należy zwrócić uwagę, że firma Google przekazuje również dane osobowe do firmy Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz że Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych.

   Otrzymujemy również informacje i dane analityczne od firmy Google, niebędące danymi osobowymi, dotyczące użytkowania naszego konta oraz interakcji użytkowników z naszymi materiałami wideo. Te informacje umożliwiają nam analizę i optymalizację skuteczności naszych działań w serwisie YouTube. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji działań prowadzonych w serwisie YouTube (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  6. LinkedIn

   Nasze konto w serwisie LinkedIn można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/company/getyourguide-ag/

   W przypadku użytkowników mieszkających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii serwis LinkedIn jest prowadzony przez firmę LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą pod adresem Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn Ireland”). Wytyczne LinkedIn dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy. W powyższym dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji profilu w serwisie LinkedIn.

   Należy zwrócić uwagę, że LinkedIn przekazuje dane osobowe również państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w odniesieniu do których nie istnieją decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. W zakresie wspomnianego przekazywania danych LinkedIn stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?lang=en.

   Otrzymujemy również informacje i dane analityczne od serwisu LinkedIn, niebędące danymi osobowymi, dotyczące użytkowania naszego konta oraz interakcji użytkowników z publikowanymi przez nas materiałami. Te informacje umożliwiają nam analizę i optymalizację skuteczności naszych działań w serwisie LinkedIn. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji działań prowadzonych w serwisie LinkedIn (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  7. WhatsApp

   Mogą Państwo przesyłać nam zapytania za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Serwis WhatsApp jest prowadzony przez firmę Facebook Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”). Polityka prywatności serwisu WhatsApp jest dostępna pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en. W powyższym dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości konfiguracji konta w serwisie.

   Państwa dane osobowe mogą również być udostępniane innym spółkom związanym z serwisem Facebook. Może to obejmować przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych oraz innych państw trzecich, w odniesieniu do których nie istnieją decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. W tym przypadku Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dodatkowe informacje na ten temat można również znaleźć w polityce serwisu Facebook dotyczącej ochrony danych.

   Celem przetwarzania danych jest obsługa przesyłanych nam zapytań (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podstawą dalszego przechowywania danych przekazanych w związku z zapytaniem jest nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący odpowiedniego dokumentowania prowadzonej działalności gospodarczej i ochrony naszej sytuacji prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz, w stosownych przypadkach, wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

  8. Organizacja konkursów

   Od czasu do czasu organizujemy konkursy za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych. Uczestnictwo w konkursie wymaga na przykład zamieszczenia komentarza pod określoną treścią, „polubienia” naszej strony lub oznaczenia nas we własnych wpisach. Przetwarzamy udostępnione w tym zakresie dane osobowe w celu organizacji konkursu i powiadomienia zwycięzcy(-ów) o wygranej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  9. Zarządzanie mediami społecznościowymi

   W celu pomiaru skuteczności naszych działań w mediach społecznościowych rejestrujemy również wpisy, w których użytkownicy oznaczają naszą firmę w mediach społecznościowych. W tym kontekście przetwarzamy również dane osób, które oznaczą nas w swoich wpisach. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci optymalizacji działań prowadzonych w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

   W tym celu korzystamy z narzędzia Curalate dostarczanego przez firmę Curalate, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Curalate Inc. umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

  10. Analiza aktywności w mediach społecznościowych

   Nasza firma dokonuje również oceny skuteczności naszych wpisów w mediach społecznościowych. Analizujemy częstość kliknięć poszczególnych wpisów. W tym celu korzystamy z usług Looker Data Sciences, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci analizy zasięgu i skuteczności naszych działań w mediach społecznościowych. Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Looker Data Sciences, Inc. umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Ponadto korzystamy w tych celach z narzędzia Google Analytics (patrz część poświęcona Google Analytics).

 16. System CRM

  Na potrzeby zarządzania naszymi stosunkami handlowymi przechowujemy Państwa dane osobowe w naszym systemie CRM. Umożliwia nam to ukierunkowanie udzielanych odpowiedzi na wszelkie zapytania oraz przesyłanie Państwu reklam kontekstowych w dopuszczalnym zakresie. Podstawą przetwarzania danych w tym kontekście jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci zarządzania stosunkami handlowymi z klientami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu korzystamy z usług dostawcy Braze, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Braze”). Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Braze umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

 17. Opracowywanie produktów

  Przetwarzamy również dane osobowe klientów w celu ciągłego doskonalenia naszych produktów. W tym celu wykorzystujemy pseudonimizowane profile do analizy sposobu postrzegania naszych produktów i reklam przez określone grupy docelowe. Państwa dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci doskonalenia produktów i pomiaru skuteczności naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W razie konieczności zwrócimy się również do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w tym celu w dowolnym momencie, uniemożliwiając dalsze przetwarzanie swoich danych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych osobowych podanych powyżej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem

 18. Personalizacja treści prezentowanych w witrynie

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu wyświetlania spersonalizowanych treści w naszej witrynie. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest prezentowanie Państwu naszych wycieczek i atrakcji, które mogą Państwa zainteresować (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 19. Podania kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

  W przypadku przesłania nam podania bezpośrednio lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem firmy rekrutacyjnej, przetwarzamy dokumenty wchodzące w skład podania oraz zawarte w nich informacje na potrzeby rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia decyzji w sprawie nawiązania stosunku pracy. Przetwarzamy również inne dane w kontekście wszelkich rozmów kwalifikacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest § 26 ust. 1 i 3 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

  W przypadku braku możliwości zaoferowania Państwu zatrudnienia Państwa dokumenty zwykle pozostają u nas przez niezbędny okres po zakończeniu odnośnego procesu rekrutacji w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące Państwa zgłoszenia. Dalsze przechowywanie danych może być niezbędne jako materiał dowodowy, w szczególności na potrzeby obrony, dochodzenia lub egzekwowania roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  W przeciwnym razie Państwa dane zgłoszeniowe będą przechowywane wyłącznie w przypadku udzielenia przez Państwa jednoznacznej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W takim przypadku będziemy przesyłać Państwu regularne informacje dotyczące interesujących stanowisk w naszej firmie. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, uniemożliwiając dalsze przetwarzanie swoich danych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych osobowych podanych powyżej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

  Na potrzeby zarządzania zgłoszeniami korzystamy z usługi firmy Greenhouse Software, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Greenhouse Software, Inc. umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

  1. Rezerwacja podróży

   W celu rezerwacji wszelkich podróży związanych z odbyciem rozmowy kwalifikacyjnej korzystamy z usług firmy Pana Industries, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie przyjęła żadnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy z firmą Pana Industries, Inc. umowę uwzględniającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

  2. Kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych wykorzystywanych w celach zawodowych

   Nasza firma zastrzega sobie również prawo do kontaktu z Państwem za pośrednictwem mediów społecznościowych wykorzystywanych w celach zawodowych w odniesieniu do ofert pracy w naszej firmie, jeżeli oznaczą Państwo możliwość nawiązywania kontaktu w tym zakresie w ustawieniach swojego profilu. W związku z tym przetwarzamy także dane osobowe zapisane w danym serwisie. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest kontakt z odpowiednimi kandydatami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  3. Ankiety

   IW stosownych przypadkach zachęcimy Państwa do udziału w ankiecie po zakończeniu procesu rekrutacji. W tym kontekście będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest doskonalenie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W tym celu korzystamy z usług firmy Trustcruit z siedzibą w Szwecji.

  4. Przeprowadzanie testów w dziedzinie kodowania

   W celu sprawdzenia adekwatności kandydata do objęcia określonych stanowisk w dziedzinie kodowania korzystamy z testów dostarczanych przez firmę Codility Limited z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, jak również z infrastruktury tego dostawcy. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy z wybranym kandydatem (§ 26 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG)).

 20. Przekazywanie danych

  Oprócz sytuacji opisanych powyżej Państwa dane osobowe będą przekazywane bez Państwa uprzedniej jednoznacznej zgody wyłącznie w następujących przypadkach:

  • Jeżeli będzie to niezbędne do wyjaśnienia wszelkiego bezprawnego wykorzystywania naszych usług lub w celu wszczęcia postępowań prawnych, dane osobowe zostaną przekazane organom ścigania oraz, w razie konieczności, poszkodowanym osobom trzecim. Dane zostaną jednak przekazane wyłącznie w przypadku istnienia konkretnych poszlak świadczących o bezprawnym działaniu lub zachowaniu stanowiącym nadużycie. Dane mogą również być przekazywane w celu egzekwowania regulaminów lub innych umów. Ponadto nasza firma jest prawnie zobowiązana do udostępniania określonym organom publicznym informacji na ich żądanie. Są to organy ścigania, władze ścigające przestępstwa administracyjne podlegające karze grzywny oraz organy podatkowe.

   Podstawą ujawnienia danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zwalczanie nadużyć, ściganie przestępstw karnych oraz ustalanie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń, a także, o ile nie istnieją przesłanki nadrzędne wobec Państwa praw i interesów w zakresie ochrony swoich danych osobowych, postanowienia zawarte w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, lub istnienie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

  • Ujawniamy dane osobowe audytorom, dostawcom usług księgowych, prawnikom, bankom, konsultantom podatkowym i podobnym instytucjom w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub do prawidłowego prowadzenia działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), lub w przypadku istnienia prawnego obowiązku ujawnienia danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  • Korzystamy z usług spółek zewnętrznych i usługodawców zewnętrznych („podmioty przetwarzające”) na podstawie zawartych z nimi umów w celu świadczenia usług. W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane tym podmiotom przetwarzającym, aby umożliwić im dalsze przetwarzanie. Podmioty przetwarzające podlegają starannej selekcji i regularnym przeglądom dokonywanym przez nas w celu zapewnienia ochrony Państwa praw i wolności. Podmioty przetwarzające mogą wykorzystywać dane wyłącznie we wskazanych przez nas celach oraz zostały przez nas zobowiązane na podstawie zawartej umowy do przetwarzania danych wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności oraz niemieckimi przepisami w sprawie ochrony danych.

   Podstawą przekazywania danych podmiotom przetwarzającym jest art. 28 ust. 1 RODO.

  • W ramach dalszego rozwoju prowadzonej działalności struktura firmy GetYourGuide Deutschland GmbH może ulec zmianie poprzez modyfikację formy prawnej, ustanowienie, nabycie lub sprzedaż spółek zależnych, jednostek lub elementów należących do firmy. W przypadku takich transakcji dane klientów są przekazywane wraz z przekazywaną jednostką firmy. W każdym przypadku ujawnienia danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie opisanym powyżej zapewnimy przekazanie danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz stosownymi przepisami w sprawie ochrony danych.

   Wszelkie ujawnienie danych osobowych wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dostosowywanie naszej formy prawnej do sytuacji gospodarczej i prawnej stosownie do potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 21. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach lub działania na rzecz profilowania

  Nie wykorzystujemy zautomatyzowanych procesów przetwarzania na potrzeby podejmowania decyzji lub profilowania.

 22. Usunięcie danych

  Dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji, gdy nie są już potrzebne do realizacji celów, w których były gromadzone lub wykorzystywane zgodnie z treścią powyższych akapitów. Przechowujemy Państwa dane dłużej, jeżeli wynika to z ciążącego na nas obowiązku prawnego lub jeżeli dane są wymagane przez dłuższy okres czasu na potrzeby ścigania przestępstw karnych lub ochrony, dochodzenia lub egzekwowania roszczeń prawnych.

  W przypadku usunięcia konta użytkownika Państwa profil zostanie całkowicie i trwale usunięty. Zachowamy jednak kopie zapasowe Państwa danych w zakresie i przez okres, w jakim dane będą wymagane ze względów prawnych, na potrzeby ścigania przestępstw karnych lub ochrony, dochodzenia lub egzekwowania roszczeń prawnych.

  W przypadku przechowywania danych ze względów prawnych przetwarzanie odbywa się w ograniczonym zakresie. Następnie dane nie są już dostępne do dalszego wykorzystywania.

  Przechowywanie danych po ustaniu stosunku umownego wynika z powyższych prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 23. Przysługujące Państwu prawa jako osób, których dane dotyczą

  W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu prawa, o których mowa poniżej. W celu skorzystania z praw mogą Państwo dokonać zgłoszenia tutaj, zwrócić się do nas za pośrednictwem poczty lub wiadomości e-mail, korzystając z danych adresowych podanych powyżej.

  1. Prawo dostępu do danych

   W dowolnym momencie mają Państwo prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę, w zakresie i na warunkach zgodnie z art. 15 RODO oraz § 34 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

  2. Prawo do sprostowania niepoprawnych danych

   Mają Państwo prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są nieprawidłowe.

  3. Prawo do usunięcia danych

   Mają Państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych na zasadach opisanych w art. 17 RODO oraz § 35 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Zasady te przewidują w szczególności prawo do usunięcia danych, jeżeli dane osobowe nie są już wymagane do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, wniesienia sprzeciwu lub istnienia obowiązku usunięcia danych przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega nasza firma.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

   Mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO. Powyższe prawo ma zastosowanie w szczególności w przypadku, gdy użytkownik zakwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę, na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy osoba, której dane dotyczą, zażąda ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia, o ile przysługuje jej prawo do usunięcia danych; gdy nasza firma nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; a także w przypadku zakwestionowania przez nas możliwości skutecznego skorzystania przez użytkownika z prawa do wniesienia sprzeciwu.

  5. Prawo do przenoszenia danych

   Mają Państwo prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych przekazanych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

   Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego między innymi na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zgodnie z art. 21 RODO. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że uda nam się wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  7. Prawo do wniesienia skargi

   W przypadku chęci wniesienia skargi mają Państwo prawo do zwrócenia się do wybranego organu nadzorczego.

  8. Przetwarzanie danych w przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw

   Na koniec pragniemy poinformować, że przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe podczas korzystania przez Państwa z odnośnych praw zgodnie z art. 15–22 RODO w celu realizacji przedmiotowych praw oraz na potrzeby ich udokumentowania. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 15–22 RODO oraz § 34 ust. 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

 24. Zmiany polityki prywatności

  Aktualna wersja niniejszej polityki prywatności jest zawsze dostępna pod adresem: https://www.getyourguide.com/privacy_policy.

  Stan na dzień: 6 kwietnia 2021 r.