OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 

Wersja 06/24/2024


Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: „OWH GetYourGuide”) razem zPolityką prywatnościregulują korzystanie z platformy online GetYourGuide (dalej: „platforma GetYourGuide”), która jest udostępniana za pośrednictwem stron internetowych (i)( http://www.getyourguide.de),(http://www.getyourguide.com )i określonych innych stron internetowych obsługiwanych przez GetYourGuide (dalej łącznie: „strona internetowa GetYourGuide”) oraz (ii) określonych aplikacji mobilnych udostępnionych przez GetYourGuide (dalej: „aplikacje GetYourGuide”). 

Platforma GetYourGuide jest dostępna dla użytkowników na całym świecie. Określone części niniejszych OWH GetYourGuide obowiązują dla Państwa tylko wtedy, gdy mieszkają Państwo w konkretnym kraju lub w konkretnym regionie.

Wszystkie kraje (z wyjątkiem USA): Jeśli jesteś mieszkańcem dowolnego miejsca na świecie z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, Załącznik A ma zastosowanie do Ciebie.

Stany Zjednoczone Ameryki:: Jeśli mieszkają Państwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w tym na terytoriach zorganizowanych, obowiązuje dla Państwa Załącznik B Załącznik B zawiera obowiązkową, wiążącą indywidualną klauzulę arbitrażową, co oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na to, aby większość sporów związanych z platformą GetYourGuide, naszymi usługami lub niniejszymi OWH GetYourGuide była rozwiązywana poprzez wiążący arbitraż, a nie na drodze sądowej. Mogą Państwo odrzucić arbitraż tylko wtedy, gdy postępują Państwo zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku B. Załącznik B określa również wzajemną rezygnację z pozwów zbiorowych lub rozpraw przed sądem przysięgłych.

1. O nas
Nasza firma GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin, Niemcy – zarejestrowana w sądzie rejonowym w Charlottenburg pod numerem HRB 132059 B (dalej: „GetYourGuide” lub „my” albo „nas”) – jest operatorem platformy GetYourGuide oraz za nią odpowiada. Nasza platforma jest dostępna na całym świecie w wielu językach, a jej obsługa jest szybka i nieskomplikowana.
Platforma GetYourGuide jest platformą rezerwacyjną, na której liczni lokalni organizatorzy atrakcji – takich jak parki rozrywki, muzea, wycieczki lub rejsy – z całego świata (dalej: „organizator atrakcji) oferują online wycieczki i atrakcje turystyczne (dalej łącznie: „atrakcje”). Atrakcje obejmują spacery z przewodnikiem, kursy gotowania, wycieczki krajoznawcze autokarem, rejsy statkiem, bilety uprawniające do zwiedzania zabytków oraz inne usługi. Nasza firma pełni funkcję przedstawiciela handlowego organizatorów atrakcji. Opisy, zdjęcia i inne treści dotyczące oferowanych atrakcji pochodzą od danego organizatora atrakcji. W związku z tym nie mamy bezpośredniego wpływu na zakres tego rodzaju treści.

2. Zakres obowiązywania
2.1 Niniejsze OWH GetYourGuide obowiązują w odniesieniu do wszystkich odwiedzających i użytkowników platformy GetYourGuide oraz do wszystkich treści udostępnianych w ramach oferowanych systemów operacyjnych (obecnie iOS, Android) (dalej: „użytkownicy”). Korzystając z platformy GetYourGuide, są Państwo zobowiązani do przestrzegania niniejszych OWH GetYourGuide. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z platformy GetYourGuide prosimy o zapoznanie się z niniejszymi OWH GetYourGuide.
2.2 Niniejsze OWH GetYourGuide są dostępne w internecie i obowiązują w odniesieniu do wszystkich naszych usług, o ile nie uzgodniono bardziej szczegółowych regulacji dla konkretnej usługi. Jeśli tak się stanie, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie. Wszelkie warunki użytkownika, które są sprzeczne z OWH GYG lub od nich odbiegają, nie mają zastosowania, chyba że wyraziliśmy na nie wyraźną zgodę na piśmie.
2.3 Korzystanie z Platformy GYG jest przeznaczone wyłącznie dla użytkownika, tj. w żadnym wypadku nie można z niej korzystać w celach biznesowych.Hasło: Odsprzedaż biletów wstępu jest surowo zabroniona! Oznacza to, że wszystkie sposoby korzystania, które wykraczają poza Państwa indywidualne korzystanie w otoczeniu prywatnym i/lub służą celom komercyjnym lub handlowym, osobiście powiązanym z Państwem osobom i/lub innym stronom trzecim, w szczególności komercyjna odsprzedaż biletów, są surowo zabronione.

3. Co robimy
3.1 Mogą Państwo przeglądać atrakcje oferowane na platformie GetYourGuide. Umowa o świadczenie usługi jest zawierana wyłącznie bezpośrednio między Państwem a organizatorem atrakcji (dalej: „umowa o świadczenie usługi”). Zakup atrakcji na platformie GetYourGuide oznacza dokonanie zakupu nie u nas, lecz bezpośrednio u organizatora atrakcji. Umowy o świadczenie usług zawierane są przez nas w imieniu i na rachunek organizatorów atrakcji. Pełnimy funkcję przedstawiciela handlowego organizatorów atrakcji. Organizatorzy atrakcji zlecają nam i upoważniają nas do zawierania transakcji bezpośrednio między organizatorami atrakcji a użytkownikami, na przykład Państwem, i na rachunek organizatorów atrakcji, a także do przyjmowania płatności od użytkowników. My sami nie oferujemy żadnych atrakcji i w związku z tym nie jesteśmy dla Państwa stroną umów o świadczenie usług. Nie występujemy sami jako organizator, wynajmujący, sprzedawca ani inna strona w odniesieniu do zawartej z Państwem umowy o świadczenie usługi. Za pośrednictwo w zawarciu umowy o świadczenie usługi otrzymujemy od organizatora atrakcji prowizję. 

3.2 Mogą Państwo filtrować listę atrakcji według różnych parametrów. Wirtualny asystent wyszukiwania wyświetla atrakcje, które odpowiadają Państwa kryteriom i są oferowane przez konkretnego organizatora atrakcji. W przypadku gdy więcej niż jeden organizator atrakcji może zaoferować atrakcję, która odpowiada kryteriom wpisanym do wirtualnego asystenta wyszukiwania, atrakcje wyświetlane są w kolejności opartej na takich kryteriach, jak popularność, różnorodność, dostępność, wskaźnik anulowania rezerwacji, opinie, wydajność z upływem czasu i wysokość uzyskanych dochodów. 
3.3 Wszelkie pytania dotyczące swojej rezerwacji mogą Państwo kierować do Działu Obsługi Klienta GetYourGuide, który zadba o szybkie i sprawne udzielenie odpowiedzi. W tym celu mogą Państwo skorzystać z różnych formularzy, które są dostępne pod adresem
Skontaktuj się z nami ⎸GetYourGuide , albo zadzwonić nanaszą infolinię. Jako przedstawiciel handlowy pomagamy organizatorom atrakcji w odpowiadaniu na Państwa zapytania. Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin, najpóźniej w ciągu 48 godzin. Komunikacja między Państwem a organizatorem atrakcji może odbywać się bezpośrednio. W sytuacjach awaryjnych dane kontaktowe danego organizatora atrakcji znajdą Państwo na swoim kuponie. 
3.4 Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia korzystania z platformy GetYourGuide, jej poszczególnych funkcji lub zakresu użytkowania poszczególnych funkcji od określonych warunków, np. od zachowania płatniczego użytkownika (np. w odniesieniu do poprzednich rezerwacji) lub przedstawienia określonych dokumentów (np. potwierdzenia tożsamości, okazania dowodu zakupu, płatności lub własności). Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia rezerwacji Aktywności lub anulowania zarezerwowanych Aktywności w przypadku podejrzenia oszustwa, naruszenia niniejszych OWH GYG lub naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy o świadczenie usług, o których dowie się GetYourGuide.
3.5 Nie jesteśmy zobowiązani do ulepszania, rozszerzania (aktualizacji/uaktualniania) ani udostępniania treści, funkcji i usług świadczonych za pośrednictwem Platformy GYG. Możemy w każdej chwili wstrzymać nasze usługi i świadczenia. Wyklucza się roszczenie prawa do ich kontynuacji. W przypadku gdy zawarli już Państwo umowę o świadczenie usługi z organizatorem atrakcji, zastosowanie ma punkt 5.3, czyli umowa o świadczenie usługi.

4. Rejestracja i konto GetYourGuide
4.1 Rejestracja nie jest co prawda niezbędna do uzyskania dostępu do platformy GetYourGuide, ale muszą się Państwo zarejestrować, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji, np. „listy życzeń”.
4.2 Aby utworzyć konto (dalej: „konto GetYourGuide”), należy podać w formularzu rejestracyjnym na platformie GetYourGuide swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także można ustalić hasło. Jeśli dostępna jest taka opcja, można również utworzyć konto bez hasła. W tym celu należy wybrać opcję utworzenia konta bez hasła, która wymaga kliknięcia linku weryfikacyjnego przesłanego e-mailem. Dane te należy trzymać w tajemnicy, aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do swojego konta. Po kliknięciu przycisku „Potwierdź e-mail” otrzymają Państwo od GetYourGuide e-mail powitalny w celu potwierdzenia. Oznacza to, że Państwa konto GetYourGuide zostało utworzone.

4.3 Mogą Państwo utworzyć dla siebie tylko jedno konto GetYourGuide. Nie wolno Państwu przenosić konta na inną osobę.

5. Aplikacje GetYourGuide

5.1 Z zastrzeżeniem postanowień i warunków umowy udostępniamy Państwu niewyłączną, odwołalną, niepodlegającą przeniesieniu ani dalszemu licencjonowaniu i ograniczoną licencję, która uprawnia do pobrania, zainstalowania i użytkowania aplikacji GetYourGuide na Państwa urządzeniu mobilnym – z zastrzeżeniem, że zainstalowanie i użytkowanie aplikacji GetYourGuide odbywa się wyłącznie (i) na potrzeby Państwa własnego użytku i do celów niekomercyjnych oraz (ii) zgodnie z ograniczeniami i limitami określonymi w umowie. Nie wolno Państwu kopiować, przenosić, wynajmować, pożyczać, modyfikować, dostosowywać, przekazywać aplikacji GetYourGuide, udzielać podlicencji ani tworzyć prac na podstawie aplikacji GetYourGuide. Sprzedając urządzenie mobilne osobie trzeciej, muszą Państwo wcześniej usunąć aplikację GetYourGuide z urządzenia mobilnego. Nie są Państwo uprawnieni do inżynierii wstecznej kodu źródłowego aplikacji GetYourGuide lub jej części, dekompilacji lub podejmowania prób odszyfrowania kodu źródłowego, chyba że takie ograniczenie jest wyraźnie zakazane na mocy obowiązującego prawa. Zarówno my, jak i nasi licencjodawcy zastrzegają sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Państwu w ramach zawartej umowy.

5.2 GetYourGuide może od czasu do czasu opracowywać według własnego uznania oraz udostępniać aktualizacje aplikacji GetYourGuide, które mogą zawierać ulepszenia, poprawki, łatki, inne korekty błędów i/lub nowe funkcje (dalej, łącznie z przynależną dokumentacją: „aktualizacje”). Aktualizacje mogą również modyfikować lub w całości usuwać określone właściwości i funkcje. Zgadzają się Państwo na to, że firma GetYourGuide nie jest zobowiązana do udostępniania aktualizacji ani do dalszego udostępniania lub utrzymania określonych właściwości lub funkcji. Jeśli Państwa urządzenie mobilne jest podłączone do internetu, wówczas (w zależności od ustawień urządzenia mobilnego):

  • aplikacje GetYourGuide będą automatycznie pobierać i instalować wszystkie dostępne aktualizacje; lub
  • mogą Państwo otrzymywać powiadomienia o dostępnych aktualizacjach lub być proszeni o pobranie i zainstalowanie dostępnych aktualizacji.

Muszą Państwo niezwłocznie pobrać i zainstalować wszystkie aktualizacje oraz akceptują Państwo to, że w przeciwnym razie aplikacje GetYourGuide lub ich części mogą nie działać prawidłowo. 

Ponadto przyjmują Państwo do wiadomości, że wszystkie aktualizacje są traktowane jako element aplikacji GetYourGuide oraz podlegają wszystkim postanowieniom i warunkom niniejszych OWH GetYourGuide.

5.3 Ponadto akceptują Państwo fakt, że w przypadku pobrania, zainstalowania lub korzystania z aplikacji GetYourGuide firma GetYourGuide może wykorzystywać automatyczne środki (w tym na przykład pliki cookie, SDK i sygnały nawigacyjne) do zbierania informacji na temat Państwa urządzenia mobilnego i korzystania z aplikacji GetYourGuide. Jako warunek pobrania, zainstalowania lub użytkowania aplikacji GetYourGuide albo jej określonych właściwości lub funkcji mogą Państwo zostać również poproszeni o przekazanie konkretnych informacji o sobie. Wszystkie informacje, które gromadzimy za pośrednictwem aplikacji GetYourGuide lub w związku z nimi, podlegają naszej Polityce prywatności. Mogą Państwo kontrolować określone operacje przetwarzania danych, odmawiając zgody, która zostanie wyświetlona w aplikacji GetYourGuide. 

6. Zawarcie umowy z GetYourGuide – umowa użytkowania
6.1 Przedmiotem umowy zawartej z nami jako przedstawicielem handlowym jest nieodpłatne korzystanie z platformy GetYourGuide (dalej: „umowa użytkowania”).
6.2 Stosunek umowny między Państwem a nami dochodzi do skutku w momencie, gdy korzystają Państwo z platformy GetYourGuide (obejmuje to również instalację aplikacji GetYourGuide). W dowolnym momencie mogą Państwo również zablokować, wypowiedzieć lub skasować swoje konto GetYourGuide, kontaktując się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta GetYourGuide lub wypełniając formularz kontaktowy pod hasłem „Usuń konto”. Dane kontaktowe są dostępne pod adresemSkontaktuj się z nami ⎸GetYourGuide .
6.3 GetYourGuide może w dowolnym momencie wypowiedzieć jednostronnie oraz z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia Państwa umowę użytkowania, kontro GetYourGuide lub dostęp do platformy GetYourGuide. Wypowiedzenie staje się jednak skuteczne dopiero po zrealizowaniu już zawartych umów o świadczenie usług. Powyższe nie wpływa na prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym.

6.4 GetYourGuide oferuje również możliwość zakupu bonów podarunkowych, które można zrealizować wyłącznie na platformie GetYourGuide. Te bony podarunkowe tracą ważność po upływie 4 lat od końca roku, w którym dany bon podarunkowy został zakupiony, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Nie ma możliwości wypłaty gotówki, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa. W przypadku oszustwa, próby oszustwa lub podejrzenia innych nielegalnych działań w związku z zakupem lub realizacją kuponu zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia odpowiednich kont klientów i/lub zażądania alternatywnej metody płatności. Aby wyświetlić saldo karty podarunkowej, odwiedź stronę https://www.getyourguide.com/contact/ i wyszukaj "Karta podarunkowa".

7. Obsługa klienta i wyrównywanie cen przez GetYourGuide
7.1 Możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem Skontaktuj się z nami ⎸GetYourGuide , jesteśmy dostępni przez telefon, czat lub e-mail.
7.2 Jeśli znajdą Państwo zarezerwowaną za pośrednictwem platformy GetYourGuide atrakcję (i) oferowaną na takich samych warunkach (data, miasto, liczba osób, (ii) obejmującą taki sam zakres, (iii) oferowaną w internecie po niższej cenie oraz (iv) oferowaną przez tego samego organizatora atrakcji z możliwością rezerwacji i następnie prześlą nam tę ofertę, wypłacimy Państwu różnicę w cenie pomiędzy atrakcją zarezerwowaną za pośrednictwem platformy GetYourGuide a atrakcją znalezioną w internecie i oferowaną po niższej cenie. Oferty będące częścią programów lojalnościowych są wyłączone z wyrównywania cen
7.3 Aby skorzystać z gwarancji najniższej ceny, muszą Państwo wysłać na nasze żądanie link do alternatywnej oferty (i/lub zrzut z ekranu). Następnie sprawdzimy to i jeśli cena faktycznie będzie niższa, zapłacimy różnicę, przy czym płatność ta może być również dokonana za pomocą bonu.
7.4 Wszystkie oferty specjalne i promocje rabatowe są oznaczone jako takie.

8. Płatności w GetYourGuide
9.1 W odniesieniu do atrakcji obowiązuje cena zaproponowana na platformie GetYourGuide (dalej: „cena wyświetlana”). Kwota, którą muszą Państwo zapłacić za atrakcję (dalej: „cena usługi”), jest ceną wyświetlaną po odliczeniu wszystkich obowiązujących rabatów. O ile nie uzgodniono inaczej, należy zapłacić cenę usługi mającą zastosowanie do usług organizatora atrakcji w momencie rezerwacji.  

8.2 W odniesieniu do wybranych atrakcji mogą Państwo wybrać opcję „Zarezerwuj teraz, zapłać później”. W przypadku tej opcji możliwa jest wyłącznie płatność kartą kredytową, która jest ważna co najmniej do daty wybranej atrakcji. W celu potwierdzenia Państwa karta kredytowa zostanie obciążona kwotą 0 EUR podczas rezerwacji. Cenę usługi pobieramy 72 godziny przed rozpoczęciem atrakcji. Jeśli obciążenie Państwa karty kredytowej nie powiedzie się, będą Państwo mieli 47 godzin na ręczne uiszczenie płatności. Jeśli i to się nie powiedzie i nie będą Państwo mogli dokonać płatności, automatycznie anulujemy zarezerwowaną przez Państwa atrakcję.

8.3 Firma GetYourGuide jest uprawniona do przyjmowania ujętych na fakturze kwot w imieniu i na rzecz organizatora atrakcji (jako przedstawiciel handlowy), chyba że na wystawionej przez organizatora atrakcji fakturze wyraźnie widnieje inne ustalenie. Dokonanie płatności na rzecz GetYourGuide oznacza, że spełnili Państwo swoje zobowiązania płatnicze wobec organizatora atrakcji ze skutkiem zwalniającym. W przypadku gdy muszą Państwo dokonać płatności w innej walucie niż własna waluta krajowa (należność walutowa), GetYourGuide (jako przedstawiciel handlowy) może zażądać płatności w Państwa walucie krajowej i następnie przeliczyć należność walutową po kursie z dnia zawarcia umowy. W przypadku walut o mocno niestabilnym kursie możemy naliczyć opłatę z tytułu wymiany. 

8.4 Jako przedstawiciel handlowy organizatora atrakcji jesteśmy Państwa osobą kontaktową w sprawach związanych z umową o świadczenie usługi i płatnościami. Jeśli chcą Państwo otrzymać zwrot ceny usługi poza naszymi warunkami anulowania rezerwacji, mogą Państwo skontaktować się z nami. W takiej sytuacji skontaktujemy się z organizatorem atrakcji, który zdecyduje według własnego uznania, czy spełnić Państwa życzenie zwrotu. Organizator atrakcji może zrealizować za naszym pośrednictwem zwrot, na który się zgodził. 
8.5 Muszą Państwo podać prawdziwe dane płatnicze i w razie zmiany niezwłocznie je zaktualizować. Metody płatności dozwolone dla danej atrakcji są wskazywane w procesie składania zamówienia. Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe dostawcy usług płatniczych. Państwa dostawca usług płatniczych może pobierać dodatkowe opłaty. Są Państwo zobowiązani do potwierdzenia nam, że są uprawnieni do skorzystania z jednej z wybranych metod płatności lub że mają Państwo upoważnienie do skorzystania z niej.

8.6 W niektórych przypadkach cena usługi nie jest płacona ani na rzecz GetYourGuide, ani bezpośrednio na rzecz oferenta, lecz na rzecz innej spółki, której zleciliśmy obsługę płatności jako subagentowi. Jeśli mieszkają Państwo na przykład w USA lub używają do płatności karty kredytowej wydanej w USA, za obsługę płatności odpowiada GetYourGuide Operations Inc., jedna z naszych spółek zależnych. W odniesieniu to tych płatności obowiązują takie same warunki jak w przypadku płatności dokonywanych bezpośrednio na rzecz naszej firmy. czyli dla Państwa nic się nie zmienia. Dokonanie płatności na rzecz subagenta oznacza w szczególności, że spełnili Państwo swoje zobowiązania płatnicze wobec oferenta ze skutkiem zwalniającym. Jeśli pojawią się pytania dotyczące płatności, mogą Państwo skontaktować z naszym lokalnym Działem Obsługi Klienta, którego dane kontaktowe są dostępne pod adresemSkontaktuj się z nami ⎸GetYourGuide.

8.7 Autoryzując płatność, wyrażają Państwo zgodę na to, że Państwa dane płatnicze zostaną wykorzystane do pobrania płatności dla organizatora atrakcji. Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia korzystania z funkcji płatności lub poszczególnych metod płatności na platformie GetYourGuide od weryfikacji niezbędnej wypłacalności.

9. Zmiany i anulowanie rezerwacji
9.1 Umowy o świadczenie usług można anulować wyłącznie zgodnie z warunkami anulowania, które są określone w OWH organizatora atrakcji, opisie atrakcji na platformie GetYourGuide lub na voucherze, który został wystawiony na wybraną atrakcję.
9.2 Aby uniknąć nieporozumień, muszą Państwo dokonywać wszelkich zmian (np. przesunięcie daty atrakcji lub zmiana uczestników) oraz anulować rezerwacje za pośrednictwem platformy GetYourGuide, o ile nie uzgodniono inaczej. Rezerwację można anulować poprzez formularz dostępny pod adresem  Skontaktuj się z nami ⎸GetYourGuide. Zmiana lub anulowanie rezerwacji musi nastąpić w odpowiednim czasie. „Odpowiedni czas” jest uzależniony nie tylko od konkretnej sytuacji (np. w obowiązującym terminie anulowania rezerwacji), lecz także od dostępności atrakcji. Dlatego tak ważne jest dokładne przeczytanie wszystkich postanowień i warunków dostępnych na stronie danej atrakcji lub OWH organizatora atrakcji. Uznaje się, że anulowanie zostało wykonane w odpowiednim czasie w przypadku, gdy firma GetYourGuide otrzymała stosowne powiadomienie w wyznaczonym terminie. Jeśli warunek ten został spełniony, na zlecenie organizatora atrakcji wystawiamy potwierdzenie anulowania lub zmiany. Dokument ten jest dowodem anulowania lub zmiany i dlatego koniecznie należy go zachować.
9.3 Możemy poinformować Państwa o zmianach lub anulowaniu rezerwacji – zwłaszcza w nagłych sytuacjach – w imieniu organizatora atrakcji, dzwoniąc na podany przez Państwa numer telefonu lub przesyłając informację o zmianach na Państwa adres e-mail.

9.4 O ile w opisie atrakcji na platformie GetYourGuide, w OWH organizatora atrakcji lub na kuponie atrakcji nie są podane inne warunki anulowania rezerwacji, obowiązują następujące warunki anulowania rezerwacji:
a) w przypadku anulowania rezerwacji później niż 24 godziny przez rozpoczęciem atrakcji – pełny zwrot ceny usługi; oraz
b) w przypadku anulowania rezerwacji maksymalnie 24 godziny przed rozpoczęciem atrakcji – brak zwrotu kosztów.

Aby wyświetlić saldo bonu podarunkowego, należy przejść do sekcji Kontakt | GetYourGuide i wyszukaj „Bon podarunkowy”. 9.5 Zwrot środków po anulowaniu rezerwacji zostanie dokonany przy użyciu pierwotnej metody płatności użytej do zakupu atrakcji. Według Państwa uznania zwrot środków może mieć formę salda GetYourGuide, do którego ma zastosowanie punkt 6.4, zastępując termin „bon podarunkowy” terminem „saldo GetYourGuide”.

10. Opinie i inne wpisy użytkowników
10.1 Oferujemy Państwu możliwość podglądu opinii i innych wpisów umieszczonych na platformie GetYourGuide przez innych użytkowników. Tego rodzaju wpisy przedstawiają wyłącznie osobiste i odnoszące się do zdarzenia w konkretnym czasie zdanie danego użytkownika, które jest ukształtowane przez jego własne wyobrażenia i oczekiwania. Należy również uwzględnić fakt, że atrakcja mogła ulec zmianie od momentu dodania opinii lub innego wpisu. Należy również zwrócić uwagę na liczbę zamieszczonych opinii i ocen, ponieważ jedna opinia często jest mniej przekonująca niż zbiór różnych opinii. 
10.2 Mogą Państwo osobiście wpływać na treści umieszczane na platformie GetYourGuide, dodając opinie na temat atrakcji, za które Państwo zapłacili, lub zdjęcia (dalej łącznie: „wpisy użytkownika”). Użytkownicy są odpowiedzialni w pełnym zakresie za treść swoich wpisów. Surowo zabronione jest umieszczanie na platformie GetYourGuide wpisów, które: (i) są nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd; (ii) reklamują produkty, usługi lub firmy otwarcie lub potajemnie; (iii) są dodawane za wynagrodzeniem wypłacanym przez osoby trzecie; (iv) są dodawane przez organizatora atrakcji, który oferuje daną atrakcję, lub na jego polecenie; (v) naruszają własność intelektualną, prywatność lub inne prawa osób trzecich; lub (vi) zawierają linki lub podobne dane/odnośniki, które mogą zakłócić funkcjonowanie zewnętrznej infrastruktury służącej do przetwarzania danych.

10.3 Przed dodaniem wpisów są Państwo zobowiązani do dopilnowania, że posiadają wymagane prawa do korzystania ze zdjęć, które chcą Państwo dodać. Na platformie GetYourGuide wolno Państwu umieszczać obrazy lub zdjęcia przedstawiające inne osoby wyłącznie pod warunkiem, że osoby te wyraziły na to zgodę. Jeśli chcą Państwo wykorzystać obrazy, które zostały wykonane przez inną osobę niż Państwo, potrzebna jest zgoda tej osoby.

10.4 Publicznie udostępniane wpisy użytkowników nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich. W szczególności nie wolno Państwu pobierać ani udostępniać publicznie wpisów użytkowników przedstawiających przemoc lub zwierających obrazy lub treści pornograficzne, dyskryminujące, obraźliwe, rasistowskie, oszczercze lub inne niezgodne z prawem.

10.5 Pozostają Państwo właścicielami wszystkich sporządzonych przez siebie wpisów. Udzielają Państwo GetYourGuide niewyłącznej, niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu (jeden lub kilka poziomów niżej), globalnej, w pełni opłaconej i wolnej od opłat licencji we wszystkich mediach, które są już znane lub zostaną zidentyfikowane lub opracowane dopiero później, na wykorzystywanie, powielanie, adaptowanie, tłumaczenie wpisów użytkowników, tworzenie na ich podstawie innych treści, a także na modyfikowanie, przytaczanie, publiczne udostępnianie i prezentowanie, przenoszenie i umieszczanie wpisów użytkowników, w tym (i) na platformie GetYourGuide lub za jej pośrednictwem, (ii) za pośrednictwem partnerów GetYourGuide oraz (iii) w materiałach marketingowych online i offline.

10.6 Wolno nam usuwać wpisy użytkowników w razie potrzeby oraz według naszego uznania. Na przykład GetYourGuide możeusunąć Treści użytkownika, jeśli w naszej opinii naruszają one nasze zobowiązania wynikające z sekcji 9.2-9.4. Wnie jesteśmy zobowiązani do przechowywania kopii Treści użytkownika ani do dostarczania takich kopii.

10.7 GetYourGuide, przedsiębiorstwa powiązane, subagenci i inni partnerzy (handlowi) mogą umieszczać ogłoszenia reklamowe i inne informacje jako uzupełnienie wpisów użytkowników lub w połączeniu z wpisami użytkowników na platformie GetYourGuide oraz w innych mediach. Nie przysługuje Państwu prawo do wynagrodzenia za tego rodzaju ogłoszenia reklamowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany rodzaju i zakresu tego rodzaju środków reklamowych. Nie będziemy informować Państwa o takich zmianach.

11. Ochrona danych
11.1 Wszystkie Państwa dane osobowe, które są gromadzone za pośrednictwem platformy GetYourGuide, przetwarzane są przez GetYourGuide jako administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz w celach opisanych wPolityceprywatności. GetYourGuide przekazuje Państwa dane osobowe organizatorom atrakcji, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej między Państwem a organizatorem atrakcji umowy o świadczenie usługi lub do wypełnienia obowiązku prawnego oraz do realizacji innych celów dozwolonych na mocy prawa. Organizatorami atrakcji są niezależni administratorzy i ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych. 

11.2 Szczegółowe informacje na temat korzystania z przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych zawarte są w Polityce prywatności.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności
12.1 Użytkownik w pełni zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody, koszty i wydatki (w tym uzasadnione koszty obrony prawnej) poniesione przez nas, naszych agentów lub partnerów w wyniku:
12.1.1 umyślnego lub niedbałego wprowadzenia w błąd, działania lub zaniechania w związku z korzystaniem z Platformy GYG;
12.1.2 umyślnego lub wynikającego z zaniedbania nieprzestrzegania OWH GYG; lub
12.1.3 roszczeń stron trzecich wynikających z lub w związku z dostępem lub korzystaniem z Platformy GYG, które umyślnie lub w wyniku zaniedbania naruszają niniejsze OWH GYG.
13. Cesja
Z wyjątkiem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych nie są Państwo uprawnieni do przenoszenia ani przekazywania swoich praw i/lub obowiązków określonych w niniejszych OWH GetYourGuide.

14. Klauzula salwatoryjna
W przypadku gdy pojedyncze postanowienia niniejszych OWH GetYourGuide są lub staną się w całości lub częściowo nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych postanowień. Wszelkie nieuwzględnione lub nieważne postanowienia niniejszych OWH GYG zostaną zastąpione przepisami prawa. W przypadku braku takiego przepisu prawnego w konkretnej sytuacji lub w przypadku gdy wynik takiego przepisu prawnego byłby nieakceptowalny, strony muszą podjąć negocjacje w celu zastosowania w miejsce nieuwzględnionego lub nieskutecznego postanowienia takiego skutecznego postanowienia, które będzie najbliższe celowi gospodarczemu nieskutecznego postanowienia.

15. Dostawca - umowa serwisowa

15.1 Zawarcie umowy z organizatorem atrakcji 
15.1.1 Wyszukując i kupując atrakcję na platformie GetYourGuide, zawierają Państwo umowę bezpośrednio z organizatorem atrakcji. Przy zawieraniu umowy działamy jako przedstawiciel handlowy Dostawcy.

15.1.2 Po sprawdzeniu dostępności atrakcji umieszczają Państwo daną atrakcję w koszyku, klikając przycisk „Do koszyka”. Po kliknięciu przycisku „Do kasy” wyświetlą się kolejne obowiązkowe pola, które muszą Państwo wypełnić w całości; w szczególności muszą Państwo wybrać metodę płatności. 
15.1.3 Klikając przycisk „Zapłać teraz” na koniec procesu składania zamówienia, składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi z danym organizatorem atrakcji, który zorganizuje atrakcję. Są Państwo związani tą ofertą dwa dni robocze. Po otrzymaniu oferty przesyłamy Państwu na zlecenie organizatora atrakcji automatyczne potwierdzenie zamówienia.   Potwierdzenie zamówienia nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty.
15.1.4 Organizatorzy atrakcji mogą dodawać do swoich ofert na platformie GetYourGuide swoje własne warunki handlowe (dalej: „OWH organizatora atrakcji”). Należy dokładnie przeczytać OWH organizatora atrakcji, ponieważ dokument ten może zawierać ważne informacje, np. dotyczące możliwości lub warunków anulowania rezerwacji. OWH organizatora atrakcji nie mają żadnego wpływu na Państwa relacje z nami ani na nasze prawa ustawowe. W przypadku sprzeczności między postanowieniem zawartym w OWH organizatora atrakcji a postanowieniem określonym w punkcie 14 niniejszych OWH GetYourGuide w odniesieniu do relacji między Państwem a organizatorem atrakcji zastosowanie ma postanowienie, które jest dla Państwa korzystniejsze.
15.1.5 Ofertę przyjmujemy w imieniu i na zlecenie organizatora atrakcji, wysyłając do Państwa potwierdzenie rezerwacji wystawione w imieniu i na zlecenie organizatora atrakcji i ewentualnie dostęp do kuponu (kuponu cyfrowego lub kuponu w formacie PDF do pobrania) oraz potwierdzenie płatności. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty zawarcia umowy według własnego uznania. 

15.1.6 Treść umowy między Państwem a danym organizatorem atrakcji nie jest zawarta w żadnym osobnym tekście umowy. Treść umowy wynika z zamówionego produktu (tzn. opisu wybranej przez Państwa atrakcji), obowiązujących postanowień zawartych w punkcie 15 niniejszych OWH GetYourGuide oraz – jeśli istnieją – OWH organizatora atrakcji.

15.1.7 Muszą Państwo niezwłocznie sprawdzić w potwierdzeniu zamówienia, czy wszystkie dane są prawidłowe.
15.2 Ceny 

15.2.1 W większości przypadków podane ceny zawierają wszystkie podatki i opłaty.Może się jednak zdarzyć, że na miejscu trzeba będzie uiścić dodatkowe podatki lub opłaty lokalne.Jeśli na miejscu pobierane będą dodatkowe podatki lub opłaty, zostanie to zaznaczone w opisie atrakcji.
15.2.2 Podane przez organizatorów atrakcji ceny również mogą podlegać osobnym regulacjom, na przykład w odniesieniu do anulowania lub zwrotu uregulowanych płatności.Przed dokonaniem rezerwacji muszą Państwo sami sprawdzić, czy dany organizator atrakcji stosuje odmienne warunki.

15.3 Zorganizowanie atrakcji 
15.3.1. Odpowiadają Państwo za punktualne pojawienie się w miejscu spotkania wyznaczonym przez organizatora atrakcji. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Dostawcy. W przypadku dojazdu na wycieczkę z zagranicy odpowiadają Państwo samodzielnie za posiadanie wymaganych dokumentów podróży (paszportu, wizy itd.) oraz za przestrzeganie regulacji zdrowotnych itp. 
15.3.2 Cena usługi nie zawiera żadnego ubezpieczenia. Muszą Państwo sami zapewnić sobie dostateczną ochronę ubezpieczeniową. Zalecamy od razu wykupić ubezpieczenie podróżne, zwłaszcza w przypadku, gdy rezerwują Państwo atrakcję, która obejmuje aktywność na zewnątrz lub aktywność wysokiego ryzyka.Nie organizujemy żadnych wycieczek, nie zatrudniamy przewodników ani nie ustalamy standardów bezpieczeństwa dla atrakcji. 

15.3.3 Organizatorzy atrakcji są niezależnymi kontrahentami i nie są przedstawicielami ani pracownikami GetYourGuide. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania, pomyłki, zaniechania, przyrzeczenia, gwarancje, naruszenia, niedbalstwo lub niewłaściwe zachowanie organizatorów atrakcji, szkody osobowe lub rzeczowe ani za inne roszczenia odszkodowawcze lub wydatki, które mają związek z atrakcją lub które w inny sposób wynikają z rezerwacji lub atrakcji. 
15.3.4 Czas i terminy są podawane według strefy czasowej organizatora atrakcji.

15.4 Inne prawa organizatora atrakcji 

15.4.1 Organizator atrakcji może odwołać atrakcję zaplanowaną w uzgodnionym terminie bez konieczności dochowania terminu odwołania, w przypadku gdy warunki pogodowe, interwencje urzędowe, strajki lub inne okoliczności zewnętrzne, których nie dało się przewidzieć lub którym organizator atrakcji mógłby zaradzić jedynie poprzez podjęcie nieproporcjonalnych wysiłków i które nie leżą w obszarze wpływów organizatora atrakcji (w szczególności zdarzenia siły wyższej), uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie atrakcji albo zagrażają jej wykonaniu. W takiej sytuacji cena zapłacona za odwołaną atrakcję zostanie zwrócona. Ewentualne dodatkowe roszczenia odszkodowawcze zgodnie z punktem 15.3.3 mogą Państwo kierować bezpośrednio do danego organizatora atrakcji.

15.4.2 Organizator atrakcji może wyłączyć Państwa z udziału w atrakcji, jeśli (i) nie spełniają Państwo warunków udziału przedstawionych na platformie GetYourGuide, (ii) Państwa udział zagrażałaby bezpieczeństwu Państwa osoby lub innych osób lub (iii) przeszkadzał w wykonaniu atrakcji w inny sposób. W takiej sytuacji cena zapłacona za odwołaną atrakcję nie zostanie zwrócona.

15.4.3 Organizator atrakcji może w dowolnym momencie wprowadzić drobne zmiany w swoich usługach, jeśli wydaje się to konieczne ze względu na nagle zaistniałe okoliczności. Do drobnych zmian w usługach zalicza się również zmianę miejsca rozpoczęcia lub miejsca spotkania w celu udziału w atrakcji, o ile klient może dotrzeć z pierwotnie ustalonego miejsca spotkania do nowego miejsca spotkania pieszo lub publicznymi środkami komunikacji w ciągu 15 minut. Zmiana miejsca rozpoczęcia lub miejsca spotkania może nastąpić najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanej atrakcji i zostaną Państwo o niej poinformowani e-mailem lub za pośrednictwem platformy GetYourGuide.

16. Postanowienia końcowe
16.1 Na potrzeby wykonania umowy i przysługujących nam na podstawie niniejszych OWH praw możemy skorzystać z pomocy innych spółek GetYourGuide i osób trzecich jako osób wykonujących zobowiązanie dłużnika.

16.2 Możemy w przyszłości zmieniać lub dostosowywać niniejsze OWH GetYourGuide, aby uwzględnić na przykład zmiany przepisów prawa, zmiany rynkowe lub luki regulacyjne. O wszelkich zmianach będziemy informować w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób.   Jeśli nie zaakceptują Państwo zmian, GetYourGuide może – lub Państwo mogą – zrezygnować ze swojego konta GetYourGuide lub dostępu do platformy GetYourGuide ze skutkiem natychmiastowym.

16.3 Wszystkie powiadomienia i inne oświadczenia przekazywane w ramach niniejszych OWH GetYourGuide wymagają formy pisemnej (np. e-mail).

16.4 Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania do niniejszych OWH GetYourGuide ani do zakupów realizowanych na podstawie niniejszych OWH GetYourGuide.

16.5 Umowa między Państwem a nami dochodzi do skutku oraz zostaje zawarta w Berlinie, Niemcy.

16.6 W niniejszych OWH GetYourGuide (i) „w tym” oznacza „w tym między innymi”, (ii) ogólnym słowom nie należy przypisywać ograniczającego znaczenia ze względu na to, że poprzedzające je słowa określają konkretną klasę działań, spraw lub rzeczy, oraz (iii) słowa, które określają liczbę pojedynczą, wskazują również na liczbę mnogą i na odwrót. Użyte w niniejszych OWH GetYourGuide główne nagłówki i nagłówki rozdziałów mają jedynie zapewnić przejrzystość i nie wolno sugerować się nimi na potrzeby interpretacji niniejszych OWH GetYourGuide.

Załącznik A

Klauzule, które obowiązują w odniesieniu do mieszkańców wszystkich krajów (z wyjątkiem mieszkańców USA) 
A1 Zakres obowiązywania. Niniejsze OWH GetYourGuide mają zastosowanie wyłącznie do konsumentów w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

A2 Odpowiedzialność.

A2.1 O ile punkt A2.2 nie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność, która wynika z wypełniania lub w związku z wypełnianiem naszych obowiązków umownych, ogranicza się do zwykle możliwej do przewidzenia straty lub szkody, która wynika z naruszenia zasadniczego obowiązku w sposób wskazujący na zaniedbanie. „Zasadniczy obowiązek” w rozumieniu niniejszych OWH GetYourGuide oznacza obowiązek, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszych OWH GetYourGuide i którego naruszenie zagraża celowi i wykonaniu niniejszych OWH GetYourGuide, na których mogą Państwo zawsze polegać jako użytkownicy. Strata lub szkoda, którą zwykle można przewidzieć, oznacza stratę lub szkodę, którą można było przewidzieć w momencie zaakceptowania niniejszych OWH GetYourGuide.   Wykluczamy naszą odpowiedzialność oraz odpowiedzialność osób, którymi posłużyliśmy się w wykonaniu zobowiązania, za szkody, które zostały spowodowane nieumyślnym naruszeniem obowiązku niebędącego zasadniczym obowiązkiem.

A2.2 Żadne postanowienie niniejszych OWH GetYourGuide nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności ani odpowiedzialności naszych przedstawicieli lub osób wykonujących zobowiązanie dłużnika za rażące zaniedbanie, umyślne uszkodzenie ciała (łącznie ze śmiercią), szkody osobowe lub oszustwa. Powyższe nie wpływa również na ewentualne dalsze obowiązkowe prawa ustawowe przysługujące konsumentom.
A2.3 Powyżej określone ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku, gdy podstępnie przemilczeliśmy ważną okoliczność mającą wpływ na funkcjonowanie platformy GetYourGuide lub gdy musieliśmy przejąć gwarancję za konkretną funkcjonalność. To samo dotyczy wszelkich roszczeń użytkownika zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

A2.4 Nie ponosimy również odpowiedzialności za sytuacje spowodowane siłą wyższą, w tym na przykład za: awarie urządzeń elektronicznych bądź mechanicznych lub kanałów komunikacyjnych, działania osób trzecich (w tym ataki „denial of service” (blokada usług) i nadmierne lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie platformy GetYourGuide), problemy telefoniczne lub inne problemy z łącznością, wirusy komputerowe, nieuprawniony dostęp, kradzieże, błędy w obsłudze, pożary, złe warunki pogodowe (w tym powodzie), działania regulacyjne i inne działania organów nadzorczych, rządowych lub ponadnarodowych, wojnę, powstania lub strajki.

A2.5 Zawsze mogą Państwo udowodnić organizatorowi atrakcji, że nie poniósł on żadnej szkody lub że szkoda jest znacznie mniejsza niż żądane przez organizatora atrakcji opłaty za anulowanie.

A3 Odszkodowanie

A.3.1 Odszkodowanie w rozumieniu punktu 12.1 obejmuje również rekompensatę, za którą ponosimy ryzyko uzasadniające ponoszenie odpowiedzialności wobec osób, którymi posłużyliśmy się w wykonaniu naszego zobowiązania (w rozumieniu prawa niemieckiego), lub pomocników ze względu na wystąpienie jednego z opisanych w punkcie 12 zdarzeń.
A3.2 Zobowiązania wymienione w punkcie A3.1 obowiązują tylko wtedy, gdy odpowiadają Państwo za wystąpienie jednego ze zdarzeń lub naruszeń niniejszych OWH GetYourGuide opisanych w punkcie 12, czyli gdy postąpili Państwo celowo lub nieumyślnie i takie niewłaściwe zachowanie doprowadziło bezpośrednio do wyżej opisanych zdarzeń lub naruszeń.  .
A4 Internetowe rozstrzyganie sporów. Platforma Komisji Europejskiej służąca do rozstrzygania sporów online jest dostępna tutaj. Nie jesteśmy ani gotowi, ani zobowiązani do udziału w łagodzeniu sporów przed komitetem rozjemczym.

A5 Obowiązujące prawo. O ile jest to dopuszczalne na mocy bezwzględnie obowiązującego lokalnego prawa (konsumenckiego) kraju, w którym mają Państwo swoje miejsce zamieszkania, niniejsze OWH GetYourGuide i nasze usługi podlegają prawu niemieckiemu. 

A6.1 Właściwość miejscowa sądu dla osób zamieszkałych na terytorium EOG. W przypadku gdy Państwa zwykłe miejsce zamieszkania znajduje się w EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym), obowiązuje, co następuje: o ile jest to dopuszczalne na mocy bezwzględnie obowiązującego lokalnego prawa (konsumenckiego) kraju, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów jest Berlin, Niemcy. 

A6.2 Właściwość miejscowa sądu dla osób, które nie mieszkają ani w EOG, ani w USA. W przypadku gdy Państwa zwykłe miejsce zamieszkania leży poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym) oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, obowiązuje, co następuje:  wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów jest Berlin, Niemcy. 

Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli jesteście Państwo konsumentem, tzn. osobą fizyczną działającą w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu, a Państwa miejsce zamieszkania znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zasadniczo przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi informacjami dotyczącymi odstąpienia od umowy. W niektórych przypadkach prawo do odstąpienia od umowy jest jednak wyłączone przez przepisy prawa, więc w przypadku konkretnej umowy może ono nie przysługiwać.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone z mocy prawa w przypadku umów zawieranych na odległość dotyczących świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli umowa przewiduje konkretny dzień lub okres świadczenia usługi. Obejmuje to różnego rodzaju wycieczki w określonym terminie lub czasie, „wycieczki wielo- i jednodniowe”, „bilety wstępu”, „wycieczki z przewodnikiem”, „atrakcje wodne”, „przygody”, „inne atrakcje” oraz „oferty łączone” organizowane przez nas.

Instrukcje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Macie Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wejdziecie Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Niemcy, withdrawal @ getyourguide  . com, (Ochrona przed spamem) +49 30 2202 7135) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.  

Oprócz powyższego, w odniesieniu do prawa do odstąpienia od umowy zastosowanie mają następujące zasady:

Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale nie są Państwo do tego zobowiązani. Mogą Państwo na przykład szybko i sprawnie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem naszej platformy, wypełniając i wysyłając formularz na stronie Anuluj rezerwację/.

Jeśli skorzystają Państwo z poniższego formularza odstąpienia od umowy, prosimy o podanie numeru rezerwacji. Nie jest to obowiązkowe, ale ułatwi nam dopasowanie Twojego odstąpienia od umowy do umowy.

A7.5 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

  • Do GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Niemcy, withdrawal@getyourguide.com:

  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  • Data zamówienia(*)/odbioru(*)

  • Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

  • Adres konsumenta(-ów)

  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik B

Klauzule mające zastosowanie wyłącznie do rezydentów Stanów Zjednoczonych.

B1 Zastrzeżenia gwarancyjne. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ I USŁUG ROZWAŻANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, PRZEBIEGU WYKONANIA LUB WYKORZYSTANIA HANDLU. Platforma GYG jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Nie gwarantujemy, że (i) Platforma GYG spełni wszystkie Państwa wymagania lub że działanie Platformy GYG będzie nieprzerwane, wolne od wirusów, bezpieczne lub wolne od błędów, lub (ii) zawartość Platformy GYG będzie kompletna, dokładna lub wolna od wad technicznych lub zmian wprowadzonych przez nieupoważnione strony trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność lub kompletność danych dostarczonych przez organizatora atrakcji.

B2 Zobowiązania związane z atrakcjami.

B2.1 Zdarzenia powodujące obrażenia. Akceptują i rozumieją Państwo (i każda inna osoba, dla której dokonali Państwo rezerwacji atrakcji („współpodróżny”)), że atrakcje są dostarczane przez organizatorów atrakcji, a nie przez GetYourGuide. Organizatorzy atrakcji są niezależnymi stronami trzecimi, które nie znajdują się pod kontrolą GetYourGuide. W przypadku, gdy Państwo lub współpodróżny odniesiecie obrażenia, zginiecie lub poniesiecie straty podczas lub w związku z atrakcją („zdarzenie powodujące obrażenia"), zgadzacie się Państwo dochodzić odszkodowania bezpośrednio od organizatora atrakcji, który zapewnił atrakcję, a nie od GetYourGuide lub jego podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych, partnerów dystrybucyjnych lub ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów („Strony GetYourGuide").

B2.2 Zwolnienie. W IMIENIU SWOIM I WSZYSTKICH WSPÓŁPODRÓŻNYCH NINIEJSZYM ZWALNIACIE PAŃSTWO STRONY GETYOURGUIDE Z WSZELKICH ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ, PODSTAW POWÓDZTWA, ZOBOWIĄZAŃ, SZKÓD I ODPOWIEDZIALNOŚCI, KOSZTÓW I WYDATKÓW (W TYM MIĘDZY INNYMI HONORARIÓW ADWOKACKICH), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE OBECNIE ZNANE, PODEJRZEWANE LUB ROSZCZONE, ZWIĄZANYCH Z JAKIMKOLWIEK ZDARZENIEM POWODUJĄCYM OBRAŻENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁO, WYSTĘPUJE TERAZ LUB MOŻE WYSTĄPIĆ W PRZYSZŁOŚCI.

B2.3 Nieznane roszczenia. Punkt 1542 kalifornijskiego kodeksu cywilnego stanowi, co następuje: „Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel lub strona zwalniająca nie wie lub nie podejrzewa, że istnieją na jego korzyść w momencie wykonywania zwolnienia, a które, gdyby były mu znane, miałyby istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem lub stroną zwolnioną.” Potwierdzają Państwo przeczytanie i zrozumienie tego zapisu. Wyraźnie i jednoznacznie ZRZEKAJĄ SIĘ Państwo wszelkich praw, jakie mogą Państwu przysługiwać na mocy punktu 1542 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia (lub jakiejkolwiek podobnej ustawy) w związku ze zwolnieniem, o którym mowa w niniejszym punkcie. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się Państwo, że to zrzeczenie się jest istotnym warunkiem niniejszego regulaminu.

B2.4 Zobowiązanie. Zobowiązują się Państwo nigdy nie wszczynać, nie wnosić, nie powodować, nie zezwalać ani nie doradzać, aby zostało wszczęte lub wniesione przeciwko jakiejkolwiek stronie GetYourGuide jakiekolwiek postępowanie sądowe lub inne postępowanie (w tym arbitraż) oparte na jakimkolwiek zdarzeniu związanym z obrażeniami. W przypadku wszczęcia takiego zakazanego powództwa lub postępowania, niniejszy regulamin może być powołany jako pełna i kompletna obrona przed nim.

B2.5. Beneficjenci zewnętrzni. Strony GetYourGuide są wyraźnie wymienione jako beneficjenci zewnętrzni niniejszego punktu B2. Każda ze stron GetYourGuide ma prawo do egzekwowania zapisów niniejszego punktu B2 wobec Państwa, ponieważ niniejszy punkt B2 odnosi się do odpowiednich praw tych stron jako beneficjentów będących stroną trzecią.

B3 Ograniczenia odpowiedzialności. 

B3.1 Zrzeczenia. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE, W TYM SZKODY ZA UTRACONE DANE, UTRACONE ZYSKI, UTRACONE PRZYCHODY LUB KOSZTY NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM UMOWY LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZANIEDBANIA), ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BYLIŚMY LUB POWINNIŚMY BYĆ ŚWIADOMI LUB POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD BRAKU ZASADNICZEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA ZARADCZEGO OKREŚLONEGO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

B3.2 Maksimum. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO JEŚLI FIRMA GETYOURGUIDE ZOSTANIE POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB Z NIM ZWIĄZANE (W TYM KORZYSTANIE Z USŁUG GETYOURGUIDE, UCZESTNICTWO (LUB NIEUCZESTNICZENIE) W ATRAKCJI LUB ZDARZENIU POWODUJĄCYM OBRAŻENIA), WÓWCZAS ODPOWIEDZIALNOŚĆ GETYOURGUIDE W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNIE WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (A) KWOTY ZAPŁACONEJ GETYOURGUIDE W ZWIĄZKU Z ATRAKCJĄ STANOWIĄCĄ PODSTAWĘ ROSZCZENIA (JEŚLI DOTYCZY) LUB (B) DWUSTU DOLARÓW (200,00 USD).

B3.3 Alokacja ryzyka. STRONY PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PUNKTU B3 STANOWIĄ ROZSĄDNĄ ALOKACJĘ RYZYKA I ŻE FIRMA GETYOURGUIDE NIE ZAWARŁABY UMOWY BEZ TAKICH POSTANOWIEŃ. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania organizatora atrakcji.

B4 Arbitraż. 

Prosimy przeczytać uważnie niniejszy punkt B4, ponieważ może on mieć wpływ na Państwa prawa. Punkt ten przewiduje rozstrzyganie większości sporów w drodze arbitrażu zamiast procesów sądowych. Arbitraż jest bardziej nieformalny niż pozew w sądzie, zamiast sędziego lub ławy przysięgłych angażowany jest neutralny arbiter, a ujawnianie informacji jest bardziej ograniczone. Arbitraż jest ostateczny i wiążący i podlega jedynie bardzo ograniczonej kontroli sądu. Niniejsza sekcja B4 pozostaje w mocy po zamknięciu Państwa konta GYG.

B4.1 Wiążący arbitraż. Niniejsze postanowienie ma być interpretowane szeroko, aby objąć wszystkie spory lub roszczenia wynikające z lub związane z platformą GYG, naszymi usługami, niniejszymi OWH GYG i Państwa relacjami z nami (lub naszą spółką zależną, spółką dominującą lub spółkami stowarzyszonymi), niezależnie od tego, czy opierają się one na umowie, czynie niedozwolonym, ustawie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, w tym interpretacji i zakresie niniejszej klauzuli arbitrażowej oraz zdolności arbitrażowej sporu (łącznie nazywanych „roszczeniami"). Wszelkie roszczenia będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, chyba że zostaną wyraźnie wyłączone z arbitrażu zgodnie z postanowieniami punktu B4.4.

B4.2 Rezygnacja. Niezależnie od postanowień punktu B4.1 mogą Państwo zrezygnować z wiążącego arbitrażu, postępując zgodnie z procedurą rezygnacji tutaj i przesyłając nam pisemne powiadomienie przed upływem terminu rezygnacji. Powiadomienie o rezygnacji musi zostać wysłane z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 30 dni kalendarzowych od (i) daty pierwszego skorzystania z platformy GYG, (ii) daty pierwszego skorzystania z naszych usług lub (iii) daty pierwszej transakcji z nami („termin rezygnacji").

Pisemne powiadomienie należy przesłać na następujący adres: GetYourGuide Legal Department, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin, Niemcy. Wszelkie rezygnacje otrzymane po upływie terminu rezygnacji (z uwzględnieniem dodatkowych trzech (3) dni na wysyłkę) nie będą ważne i należy wtedy dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu arbitrażowym lub w sądzie ds. drobnych roszczeń.

B4.3 Prawo właściwe dla niniejszej klauzuli. Strony zgadzają się, że niniejsze OWH GYG stanowią dowód transakcji w handlu międzystanowym, a niniejsze postanowienie arbitrażowe będzie interpretowane i egzekwowane zgodnie z amerykańską federalną ustawą arbitrażową i federalnym prawem arbitrażowym, a nie zgodnie z prawem stanowym.

B4.4 Roszczenia wyłączone. Następujące roszczenia nie podlegają wiążącemu arbitrażowi i mogą być rozpatrywane w postępowaniu sądowym w sądzie właściwej jurysdykcji (jak określono w Sekcji B5): (i) wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa dotyczące faktycznego lub grożącego naruszenia, sprzeniewierzenia lub naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej strony; (ii) wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa mające na celu uzyskanie nadzwyczajnego nakazu sądowego w oparciu o pilne okoliczności (np. bezpośrednie niebezpieczeństwo popełnienia przestępstwa, włamania lub cyberataku); lub (iii) wniosek o zadośćuczynienie w postaci publicznego nakazu sądowego, w przypadku gdy takie środki są dozwolone i nie można się ich zrzec na mocy obowiązującego prawa. Ponadto każdy z nas może wnieść roszczenie do sądu ds. drobnych roszczeń, jeśli roszczenie kwalifikuje się do rozpatrzenia przez taki sąd, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w punkcie B5.

B4.5 Proces arbitrażowy. W przypadku wszystkich sporów, zarówno sądowych, jak i arbitrażowych, muszą Państwo najpierw przesłać nam pisemny opis swojego roszczenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Kontakt ⎸GetYourGuide, aby umożliwić nam rozstrzygnięcie sporu. Mogą Państwo zażądać arbitrażu, jeśli Państwa roszczenie lub spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 60 dni od otrzymania przez nas roszczenia. Arbitraż wszelkich sporów lub roszczeń będzie prowadzony (i) przed jednym neutralnym arbitrem, (ii) w języku angielskim, (iii) zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej („Regulamin ICC") wraz z Regulaminem Postępowania Dowodowego w Międzynarodowym Arbitrażu Handlowym IBA (1999) („regulamin IBA”) (w przypadku niezgodności regulamin IBA będzie miał pierwszeństwo, ale wyłącznie w odniesieniu do postępowania dowodowego). Żadna ze stron nie może złożyć wniosku na podstawie 28 U.S.C. § 1782. Arbiter będzie uprawniony do przyznania tylko tych odszkodowań, które są dozwolone w niniejszych OWH GYG, z zastrzeżeniem wszelkich wyłączeń odpowiedzialności lub limitów odszkodowań i odpowiedzialności określonych w niniejszych OWH GYG. Orzeczenie wydane przez arbitra obejmuje koszty arbitrażu, uzasadnione honoraria adwokackie oraz uzasadnione koszty ekspertów i innych świadków. Każdy arbitraż jest poufny i ani Państwo, ani my nie możemy ujawniać istnienia, treści ani wyników jakiegokolwiek arbitrażu, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w celu wykonania orzeczenia arbitrażowego. Wyrok w sprawie orzeczenia arbitrażowego może zostać wydany w dowolnym sądzie posiadającym właściwą jurysdykcję. W przypadku roszczeń o wartości poniżej 25 000 USD arbitraż nie będzie obejmował osobistego stawiennictwa stron lub świadków, ale będzie prowadzony wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń, chyba że zażądają Państwo przesłuchania osobistego lub telefonicznego, lub arbiter uzna, że konieczne jest osobiste lub telefoniczne stawiennictwo. Preferowane są przesłuchania telefoniczne, chyba że arbiter stwierdzi, że prawo strony do sprawiedliwego procesu zostałoby naruszone bez przesłuchania osobistego. W przypadku przesłuchania osobistego

przesłuchanie zostanie przeprowadzone w Nowym Jorku, chyba że arbiter zarządzi inaczej.

B4.6 Zrzeczenie się praw do pozwu zbiorowego. ZARÓWNO MY, JAK I PAŃSTWO ZGADZAMY SIĘ, ŻE WSZELKIE POSTĘPOWANIA, CZY TO W ARBITRAŻU, CZY W SĄDZIE, BĘDĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE W RAMACH POWÓDZTWA ZBIOROWEGO, SKONSOLIDOWANEGO LUB REPREZENTATYWNEGO. Jeśli sąd lub arbiter ustali w postępowaniu między Państwem a nami, że niniejsze zrzeczenie się praw do pozwu zbiorowego jest niewykonalne, niniejszy punkt B4 nie będzie miał do Państwa zastosowania. Jeśli zrezygnują Państwo z wiążącego arbitrażu zgodnie z punktem B4.2, niniejsze zrzeczenie się praw do pozwu zbiorowego nie będzie miało zastosowania. Ani Państwo, ani żaden inny konsument nie może być przedstawicielem grupy, członkiem grupy ani w inny sposób uczestniczyć w postępowaniu grupowym, skonsolidowanym lub reprezentatywnym bez rezygnacji z wiążącego arbitrażu zgodnie z punktem B4.2.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy arbitrażowej zostanie uznane za niewykonalne, niewykonalne postanowienie zostanie oddzielone, a pozostałe warunki arbitrażu zostaną wykonane.

B5 Prawo właściwe. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie B4.3 niniejsze OWH GYG podlegają prawu stanu Nowy Jork, bez względu na jego przepisy kolizyjne.

B6 Miejsce. Wszelkie pozwy, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych OWH GYG lub naszych usług lub z nimi związane (w tym (i) wszelkie postępowania wszczęte przez użytkownika, który zrezygnował z wiążącego arbitrażu zgodnie z punktem B4.2, oraz (ii) wszelkie postępowania w sprawie drobnych roszczeń) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się w hrabstwie Kings w stanie Nowy Jork. Każda ze stron nieodwołalnie wyraża zgodę na osobistą jurysdykcję takich sądów i zgadza się, że jest to dogodne forum i że nie będzie dążyć do przeniesienia takiego powództwa lub postępowania do innego forum lub jurysdykcji, zgodnie z doktryną forum non conveniens lub w inny sposób.

B7 Zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem przysięgłych. JEŚLI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU ROSZCZENIE ZOSTANIE SKIEROWANE DO SĄDU, A NIE DO ARBITRAŻU, PAŃSTWO I MY ZRZEKAMY SIĘ PRAWA DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.